Přípravné sbory RDS zvou do Rychnova své zpívající kamarády.
Společný jazyk
Tentokráte jsme slyšeli vystoupení rychnovských přípravek Koťata a Ptáčata, dále se představil Svitavánek ze Základní umělecké školy Svitavy, Rolnička z Prahy a Bystřický dětský sbor z hudební školy v Kladské Bystřici.

Můžeme tedy hrdě prohlásit, že se letošní ročník konal s mezinárodní účastí.
Každý sbor dostal svůj prostor, aby mohl zazpívat, zahrát i zatančit připravené skladby. Několikrát došlo i na společné výstupy a vždy to byly moc hezké okamžiky. Hudba je krásný společný jazyk.
Rychlý nácvik
Pro účinkující byl připravený doprovodný program ve zvonici s poslechem zvonu Kryštof, ale nakonec kvůli nepřetržitému dešti byli všichni rádi, že mohli zůstat v divadle.

Těsně před začátkem koncertu se objevil nápad a došlo na rychlý nácvik společné písně Přátelství, a tak byl celý festival zakončen v duchu parafráze z naší oblíbené knížky „My sbory, co spolu zpíváme…" právě zpěvem tohoto krásného kánonu. Májový podvečer se vydařil a budeme se těšit na další pěkná hudební vystoupení v našem městě.