„Jezdíme do Neratova několikrát v roce. Koná se tu spousta atraktivních koncertů a zdejší pouť není tak komerční jako ty ostatní. Dnes si užívám tu skvělou atmosféru," svěřila se Radka Malá z Dobrušky.

Připomněl lesníky

Atmosféra byla skutečně slavnostní. Kázání a modlitby doplňovalo koncertní vystoupení rychnovského pěveckého sboru Carmina. O instrumentální doprovod se postarali lesničtí trubači. Lesy České republiky jsou totiž již tradičně spolupořadatelem této akce a podílejí se na jejím programu.

Místní duchovní ve své řeči několikrát zmínil odpovědnost člověka k přírodě a také vyzdvihl poslání lesníků, kteří pečují o to, aby se odkaz předků dochoval budoucím generacím v co nejméně poškozené podobě. Jmenovitě také vzpomenul na již zesnulé lesní hospodáře, kteří působili v Orlických horách.

Událost byla také vítanou příležitostí pro klienty zdejšího chráněného bydlení, kteří se mohli potkat se spoustou nových lidí.

„Většina našich klientů má z kontaktu s novými lidmi radost. Každá změna je pro ně vítaná.  Někteří jsou velmi komunikativní a povídají si i s cizími lidmi," potvrdila Zdenka Burešová z občanského sdružení Neratov a dodala, že několik klientů chráněných dílen se přímo podílelo na přípravě a průběhu celé akce.

Někteří jako ministranti, jiní připravovali občerstvení. Zkřehlé návštěvníky totiž mimo jiné zahříval i neratovský horký mošt.

Svatohubertská mše je nevšedním zážitkem i pro samotného duchovního, který ji zde slouží již pět let.

„Je určitý rituál, který už k podzimu neodmyslitelně patří. Vždycky je to nádherná podívaná s neopakovatelnou atmosférou. Mnoho lidí si proto do Neratova najde cestu i z velké dálky," řekl Josef Suchár, neratovský farář.

Ten se nejvýrazněji zasloužil o záchranu zdejšího svatostánku, který byl na sklonku druhé světové války silně poničen a později byl odsouzen k demolici. Dnes se pod prosklenou střechou koná řada mimořádných kulturních akcí.