Okolí jízdárny Lucie bylo zaplněno vozy s vleky pro přepravu těchto odvěkých zvířecích pomocníků. Na nedaleké louce se seřadili účastníci tradiční podzimní akce – Hubertovy jízdy. Vzhledem k nebývale příznivému podzimnímu počasí byla účast opravdu hojná a každému s přihlížejících bylo zřejmé, že svou návštěvou těchto míst rozhodně neudělal chybu.

Po slavnostním zahájení se skupina jezdců přesunula do okolních lesů, aby absolvovala připravený program. Po úvodní projížďce si koně i jezdci vyzkoušeli svou obratnost na překážkách. Následovala osmikilometrová vyjížďka. V lese u Mochova se účastníci občerstvili u pohoštění. Po poledni se uskutečnily menší dostihy. „Tato část je hodnocena. Máme tu různé koně, takže jsou rozděleni do jednotlivých kategorií. Součástí je také skok mohutnosti,“ popsal organizátor Jiří Tomek ze stáje Lucie. S přesunem k jízdárně začal závěrečný program s přátelským posezením a soutěžemi pro děti.

Tuto tradici založila místní jízdárna, i když dříve nesla jiné jméno. „Dříve to byla stáj Soňa, ale po narození vnučky jsem ji přejmenoval na Lucii,“ vysvětlil Jiří Tomek. Účast se pohybovala kolem čtyřiceti jezdců.

Pořádání této akce je možné díky sponzorům a hlavně dobré spolupráci s obcí. Majitelům koní to dává výbornou možnost ke vzájemnému setkání, výměně zkušeností i měření sil.

Samozřejmě však není určena výhradně jim. Pro lidi z širokého okolí je to příležitost, jak nevšedně strávit volný čas a dobrá záminka k návštěvě podzimní krajiny. Platí to zejména pro rodiny s dětmi. „Přišli jsme hlavně kvůli dceři, která miluje koně a tady jich vidí opravdu hodně. Snažíme se jezdit sem pravidelně. Navíc mám ve vsi rodiče,“ řekla jedna z návštěvnic Eva Hůlková z Českého Meziříčí.

Oslavy svátku svatého Huberta mají v Mokrém již slušnou tradici a každoročně se jich účastní okolo třiceti účastníků na koních. Letos se jel šestnáctý ročník a vzhledem k dosavadnímu zájmu chovatelské i ostatní veřejnosti je jasné, že se můžeme těšit ještě na mnoho dalších.

Co je to Hubertova jízda

- Každoroční akce, která uzavírá jezdeckou sezonu, se jezdí na mnoha místech po celé České republice.
- Je to oslava k poctě svatého Huberta, patrona jezdců. (3. listopadu)
- Pripomíná dávnou tradici parforsních honů. Ty vznikly v Anglii a šlechta při nich vyjížděla s početnou smečkou loveckých psů a za zvuku lesních rohů po stopě lišky. Tu v současnosti představuje jeden z jezdců.