Po jednoroční vojenské službě nastoupil jako učitel na měšťanské škole chlapecké v Náchodě.

Od roku 1889 byl zástupcem ředitele, po dalších třech letech byl přeložen do Nového Města.

Časem přibyly i další povinnosti: vedení obecné školy, když Jan Klos odešel v roku 1905 do penze, a ředitelství v nově přistavěné měšťanské škole dívčí v roce 1906. Po několik let byl spolu s J. Klosem i městským kronikářem. V roce 1914 onemocněl, patrně měl zhoubnou anémii, a v červenci 1915 zemřel. (