Na ni přispívá Fond české kinematografie, ale zapojit se musí podstatnou měrou i zřizovatelé kin. Bez jejího provedení totiž čeká kina zánik, který bude pouze otázkou času. Takový osud čeká podle zasvěcených kolem stovky českých kin. Otazník visí i nad tím rychnovským.

„Již dnes je digitalizováno tolik sálů, že distributoři začínají seriózně uvažovat o omezování distribuce filmů na filmových pásech. Kina bez digitální technologie by pak mohla promítat pouze staré filmy, ale licence na filmy je pouze na omezenou dobu. Takže ani ty staré filmy by se nedaly dlouho vysílat,“ vysvětlil Petr Žůrek, předseda Unie digitálních kin.

V Rychnově se ale chtějí pokusit o jakousi třetí cestu. Velké investice do budovy kina nejsou v současnosti na pořadu dne, avšak město nechce zůstat ani bez promítacího sálu. „Zakoupili jsme projektor, který umožňuje digitální projekci v různě velkých sálech. Od října ho budeme zkoušet v Pelclově divadle. Divácké průměry totiž neustále klesají a my chceme být v tomto flexibilní,“ sdělila Marie Otavová, jednatelka společnosti Kultura Rychnov nad Kněžnou, s. r. o.

O dalším osudu samotné budovy kina nechtěla spekulovat, ale poznamenala, že promítání by bylo možné i v tamním sále. „Samotný provoz kina také nese nemalé náklady a na zásadní úpravu nejsou v současnosti prostředky,“ dodala Otavová.

Ti, kteří nechtějí ponechat kino nejistému osudu, se sešli v úterý a ve středu v Dobrušce, kde jim zkušenější kolegové předávali poznatky. Proč bylo zvoleno k setkání právě toto město?

Kinům bez digitalizace hrozí zánik

Dobruška nebyla vybrána k pořadatelství kongresu náhodou. „Naše kino bylo zdigitalizováno koncem minulého roku. Unie digitální kin oslovila vedení Dobrušky, protože spolupráce mezi městem, kinem a unií byla ukázková. Chtějí náš příklad prezentovat, aby i jiná kina v republice viděla, že to jde,“ zdůvodnil Pavel Štěpán, správce dobrušského kina.

Celkem se na kongres sjelo na 100 zástupců z 50 měst a jimi zřizovaných kin. Chyběla však řada reprezentantů okresu, například zmiňovaného Rychnova. Přitom podle účastníků kongresu není důvod z úpravami otálet. „Program podpory digitalizace kin sice bude pokračovat, ale objem finančních prostředků na ni určených se rok od roku snižuje,“ dodal Petr Žůrek.

K digitalizaci dobrušského kina se přistoupilo v souvislosti s celkovou rekonstrukcí budovy. Bez úprav elektroinstalace přišla asi na 4,5 milionu korun, přičemž většinu z této sumy hradilo město Dobruška.