„Termín realizace stavebního díla protipovodňové ochrany se bude odvíjet především od rychlosti výkupu pozemků," dodal hejtman Franc, který v případě hrozby blokace projektu nevyloučil možnost využití institutu vyvlastnění ze strany Povodí Labe.

„Pokud by se stavba, která má ochránit stovky nebo tisíce občanů, měla zastavit kvůli několika jednotlivcům, bude využití takového institutu skutečně na místě. Prostředky na tyto projekty má stát vyčleněny," potvrdil ministr zemědělství Jurečka.

Pro Královéhradecký kraj je problematika ochrany před povodněmi jednou z priorit, což dokládá celá řada projektů realizovaných v poslední době. Od loňského roku je nově chráněna Jaroměř. Podobné akce byly na Rychnovsku realizovány na Orlici v Albrechticích a v sousedním Týništi nad Orlicí.