Počet dopravních nehod způsobených lesní zvěří není vůbec zanedbatelný. Podle statistik rychnovské policie došlo dokonce v tomto ohledu k mírnému nárůstu počtu střetů se zvěří.

„Za letošní rok až do konce září došlo k 36 takovým nehodám, což je o sedm více než v předchozím roce. V samotném měsíci září se udály tři, o jednu více než vloni,“ uvedla policejní mluvčí Alena Kacálková.

Přitom v nadcházejícím období nelze očekávat žádný pokles. Zvířata jsou více aktivní v období páření, tedy říjnu až prosinci.

Ačkoliv srážka se zvěří může přijít v kteroukoliv denní nebo noční dobu, nejvíce se vysoká zvěř pohybuje za soumraku nebo svítání. Rychnovský okres patří svou povahou k těm rizikovějším, proto se zdejší myslivci rozhodl nepříznivou situaci zvrátit.

„V loňském roce jsme si od všech našich sdružení vyžádali soupis rizikových úseků. Z něj vycházela žádost o krajskou podporu na vytvoření preventivních opatření. Obdržené prostředky začneme nyní rozdělovat, přičemž se začne na úsecích silnic první třídy,“ uvedl Vladimír Šabata, předseda okresního mysliveckého spolku v Rychnově. Podmínkou pro zavedení opatření bude vyhodnocování úspěšnosti od místních sdružení.

Na rizikových úsecích myslivci zřizují pachové ohradníky, jejichž účinnost však považují za problematickou, nebo světelná zradidla. „To jsou sklíčka umístěná na běžných patnících, která odrážejí světlo z projíždějícího vozidla do okolní krajiny,” vysvětlil Jiří Brandejs, předseda myslivecké komise Okresního mysliveckého spolku.

V tomto směru se vyplácí nová strategie. „Již druhý rok se při rekonstrukcích silnic zapojujeme do stavebního řízení jakožto účastníci, abychom prosadili instalaci patníků,” sdělil Vladimír Šabata a poznamenal, že důležitá je také ukázněnost lidí, kteří často patníky využívají k jiným účelům.

Přes všechna možná opatření je hlavní tíha prevence střetu na řidiči motorového vozidla. „Zvíře při nočním oslnění světlomety vozu ztratí možnost identifikovat polohu přijíždějícího auta, protože noční živočichové vidí ve tmě lépe než za světla. Oslnění světly zvíře zmate a to pak zůstane stát strnule na silnici,” vysvětlila Alena Kacálková.

Podle ní je prevencí střetu snížená rychlost, zraková kontrola obou stran silnice a soustředění se na možnost náhlého objevení zvířete. Jakmile se vysoká zvěř objeví na silnici, neměli bychom se pokoušet o riskantní manévr, ale vypnout dálková světla, přibrzdit a pomalu pokračovat. Nutné je být dále na pozoru. Divoká zvěř se často pohybuje ve stádech. Proto je dobré počítat s dalšími kusy v okolí silnice.

Pokud se nepodaří střetu zabránit, řidič by měl zapnout výstražná světla a umístit výstražný trojúhelník. Ať již zvíře střet přežije nebo ne, je nutné uvědomit hospodáře dané honitby. „Zvíře nenakládejte do auta.Mohlo by to být později posouzeno jako pytláctví,” varuje Alena Kacálková.

Nebezpečné úseky v regionu a jak se správně při střetu zachovat

Nebezpečné úseky se na Rychnovsku nacházejí na silnicích všech tříd:

úseky silnice I. třídy č. 11 mezi Petrovicemi a Třebechovicemi pod Orebem a mezi Vamberkem a Rybnou nad Zdobicí
úseky silnice I. třídy č. 14 mezi Rychnovem a Solnicí, Dobruškou a Chábory a v okolí Záměle
silnice druhé třídy č. 319 mezi Rychnovem a Javornicí
silnice druhé třídy č. 316 z Kostelce nad Orlicí do Chocně

Upozornit na místo střetu výstražnými světly a trojúhelníkem.
Uvědomit dopravní policii, která kontaktuje hospodáře honitby.
Se zvířetem nemanipulovat, protože nás může poranit nebo nakazit přenosnou chorobou.