Další vyhlídka
v těsném sousedství
V těsném sousedství hranic rychnovského okresu se plánuje nová rozhledna na vrchu Šibeník u Nového Hrádku na Náchodsku, kde stávala větrná elektrárna. Náklady 
se odhadují na 8,6 milionu korun.

Městys Nový Hrádek vyhlásil architektonickou soutěž, jejímž hlavním zadáním bylo, aby se torzo původní elektrárny, tubus o výšce zhruba třiceti metrů svařovaný z ocelových plechů s průměrem od 2,5 metru do 1,2 metru na vrcholu, přebudoval na rozhlednu. Městys požadoval, aby na vrcholu byl vyhlídkový ochoz, který by návštěvníkům umožnil kruhový rozhled po okolní krajině.

Stavba by měla být doplněna o zázemí s pokladnou, ale také společenskou místností s možností občerstvení, toaletami a technickým zázemím.

Nové vyhlídkové stavby se s největší pravděpodobností dočká Velká Deštná. Na nejvyšším vrcholu Orlických hor stála od devadesátých let nejmenší rozhledna v tomto pohoří. Navzdory nízké pětimetrové výšce nabízela dřevěná stavba úchvatný rozhled do všech světových stran. V roce 2003 byla již značně chatrná rozhledna nahrazena novou, o něco málo vyšší konstrukcí, opět dřevěnou. Také ta ovšem v drsných podmínkách na vrcholu brzy vzala za své. V roce 2010 byla stržena.

Obci Deštné se podařilo získat pozemky, kde by rozhledna měla vyrůst. „Děkujeme panu hraběti Kolowratovi, který nám pozemky daroval," uvedla Alena Křížová, starostka Deštného. „Spolupracoval s námi rovněž při zadávání projektu rozhledny."

Hlavním stavebním materiálem pro novou rozhlednu na Velké Deštné bude opět dřevo. Vítězná architektonická studie turistické rozhledny na vrcholu Velká Deštná se inspirovala místními klimatickými podmínkami – deštěm a větrem.

„Déšť unášený větrem se stal hlavním vizuálním a výtvarně-estetickým motivem návrhu. Dle různé síly větru padá déšť k zemi pod různými úhly. V extrémních klimatických podmínkách pak „prší" vodorovně, na horském hřebeni případně i směrem vzhůru," vysvětluje záměr studie Lukáš Svoboda z brněnského architektonického studia Architekti.in.

Další rozhledna na Rychnovsku by měla vzniknout na Feistově kopci v Olešnici v Orlických horách. Třicet metrů vysoká rozhledna počítá s náklady přesahujícími pět milionů korun.

Turistická trasa „Česko-polská Hřebenovka" se rozprostírá na území tří českých krajů – Libereckého, Královéhradeckého a Pardubického. Na severu Moravy zasahuje do Jeseníků.

Za pomoci prostředků z dotačního programu přeshraniční spolupráce se mezinárodní hřebenovka pokusí obnovit historickou trasu, která v dobách dávno minulých vedla po hřebenech pohoří na hranicích mezi Polskem a severem naší republiky – od libereckého Ještědu až po Praděd.

Historická trasa se obnoví propojením existujících úseků. Hřebenovka má z hlediska cestovního ruchu velký potenciál, protože v bezprostřední blízkosti míjí celou řadu významných turistických cílů či atrakcí vybudovaných i za přispění evropských fondů. Součástí projektu, který by měl trvat tři roky, bude i výstavba několika nových rozhleden na trase nebo 
v její blízkosti.

Z rozpočtu kraje půjde pět milionů

„Projekt bude realizován na značném území a má tak velké množství partnerů. Vedle čtyř krajů také řadu horských obcí i občanské sdružení. Hlavním protějškem na polské straně je Dolnoslezské Vojvodství. Vedoucím partnerem je pak Euroregion Glacensis, jehož součástí je i náš kraj," uvedl náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje Otakar Ruml, v jehož gesci je mimo jiné oblast cestovního ruchu a dotací.

K úkolům, které na sebe Královéhradecký kraj v rámci své participace přebere, bude patřit spolupráce na přípravě projektové žádosti, průběžné doplňování informací na webový portál Hřebenovky, příprava tištěných map dotčeného území a zajištění publicity.

Projekt musí ještě schválit krajské zastupitelstvo a realizován bude pouze v případě přidělení dotace. Rozpočet pro oblast Královéhradeckého kraje činí pět milionů. Kraj by se měl podílet deseti procenty, zbytek připadá na dotaci z prostředků Evropské unie a státního rozpočtu.

Zásluhou projektu „hřebenovka" by měl být obnoven Jánský most přes Divokou Orlici v Neratově. Vznikne zde turistické informační centrum. Pokračuje tak úspěšné oživování Neratova, kde už funguje poštovna, obchůdek 
s potravinami a kavárna.