V Solnici archeologové odkryli kosterní pozůstatky desítek lidských těl.

 

 

První lidské kosterní pozůstatky byly náhodně nalezeny při výstavbě opěrné zdi. Přivolaní specialisté konstatovali, že jde pravděpodobně o rozsáhlé pohřebiště. V první fázi vykopali šest jedinců. Dnes výzkum pokračuje a okresní archeoložka Martina Beková soudí, že ani stávající počet koster nemusí být konečný: „Za pomoci městského úřadu se provedla na lokalitě skrývka zeminy. Vidíme dnes z výšky a zřetelně šedesát hrobových jam, což ale nemusí znamenat, že v nich je uloženo šedesát těl.

Důvodem těchto „nesrovnalostí“ může být fakt, že českobratrský hřbitov fungoval přibližně sto let, z toho třicet let bylo jeho využívání zakázáno: „Když se začal hřbitov používat legálně, nebylo jasné, jak jsou předcházející hroby uloženy. Mohlo se stát, že při kopání nových hrobů došlo k překřížení hrobových jam i rakví.“

Podle archeoložky je datování do 16. století a určení, že jde o českobratrský hřbitov jasné: „My jsme věděli o tom, že zde někde tento hřbitov existuje, ale nevěděli jsme přesné místo. O tom, že jde o České bratry, svědčí i důkazy o přísných pohřebních rituálech nebo prosté oblečení mrtvých těl.“
Průzkum by měl být uzavřen do konce roku. Kosterní pozůstatky byly převezeny k antropologickému výzkumu a po něm budou uloženy na solnický hřbitov.

 

 

Co se do tištěného vydání nevešlo:

 

Další zvelmi zajímavých archeologických nálezů vrychnovském regionu byl objeven vloňském roce vSolnici při stavbě opěrné zdi. Výzkum potvrdil, že jde o českobratrský hřbitov ze 16. století, o jehož existenci se sice vědělo, ale místo známo nebylo.

V1. etapě výzkumu bylo objeveno šest lidských jedinců. Kosterní pozůstatky byly odeslány kantropologickému šetření. Letos bylo objeveno zatím dalších šedesát těl. Po zkoumání antropology budou těla pohřbena jako solničtí občané na městském hřbitově.