Práce začnou příští týden. Čištění terénu je jedna z mnoha fází při výstavbě hráze.

Nově vznikající stavba mezi Albrechticemi a Týništěm nad Orlicí se dotkne i území Štěpánovska. Do tamní hráze se zabuduje betonová stěna.

„Příští týden se začnou kácet stromy, bude se čistit prostor,“ řekl starosta Albrechtic Jaromír Kratěna. Další vývoj pak podle něho záleží na počasí a dodavateli, který si už celou akci organizuje sám. Stavba by měla být hotová do roku 2011. „Přesný harmonogram dostaneme příští týden, může v něm ale dojít ke změnám. U tohoto typu staveb hodně záleží na počasí, je to problematické. Přesné datum dokončení nelze teď určit. Ale v příštím roce by měla být hotová drtivá část prací,“ objasnil dále starosta.

Nová hráz bude mít betonové jádro, dále se zasype zeminou, nebude tak narušovat ráz krajiny. Ochranný val bude dlouhý kilometr a půl a povede kolem celé obce. Výška hráze pak bude záviset na daném terénu, vždy však musí být taková, aby odolala stoleté vodě. V nejvyšších místech dosáhne až dvou a půl metru.

Změny i ve Štěpánovsku
Úprav se dočká i stávající protipovodňová hráz ve Štěpánovsku. „Bude se doupravovat výška hráze. Dovnitř se dále zabuduje betonová stěna, která zabrání průsakům,“ vysvětlil Josef Urbánek, vedoucí odboru životního prostředí v Týništi nad Orlicí. Stromy, které teď na hrázi rostou, se tak budou muset vykácet. Ohrožená je i stará lípa, kterou si však město přeje zachovat. „Okamžitě jsem reagoval, aby se ta lípa nekácela. Jsou vedle sebe dvě. Teď se bude zkoumat, jestli je technicky proveditelné ponechat je tam. Instalace u hráze by byla velmi složitá, aby se stromy nepoškodily. O všem se bude debatovat,“ řekl k záchraně stromů Urbánek.

Pokácení starého stromu dělá starosti i obyvatelům Štěpánovska. „Lípa je stará kolem osmdesáti let, je přitom zcela zdravá, na jaře vždy kvete. Chápu, že hráz musí být navezena, ale je zbytečné přijít o tak krásný strom,“ upozornil Josef Uhlíř ze Štěpánovska.

Vybudování nové protipovodňové hráze zabrání opakování situace před deseti lety, kdy povodeň zaplavila polovinu obce.

V Albrechticích vyroste heterogenní hráz – bude mít betonové jádro, dále se zasype zeminou.
Práce na hrázi začnou příští týden, hotová bude do roku 2011.
Vybudování stavby je vyčísleno na 35 milionů korun.
Ochranný val bude dlouhý 1500 metrů a povede kolem obce.
V nejvyšších místech dosáhne hráz až dvou a půl metru.

GABRIELA ŠTĚRBOVÁ