Charitní sestry jsou ve stávkové pohotovosti od loňského srpna, v tomto týdnu si rovněž připnou červenou mašli, která symbolizuje svázanost s lidmi, o něž pečují, ale i to, že mají při své často velmi náročné a obětavé práci svázané ruce.

„Zdravotní pojišťovny hradí jen část práce, kterou odvádí zdravotní sestry v domácí péči. Ty pak odchází pracovat do nemocnic nebo ze zdravotnictví úplně. Když se domácí péče zhroutí, bude stát pro pacienty potřebovat dvakrát víc lůžek, než má pro následnou péči nyní,“ řekla Anna Maclová, ředitelka hradecké charity.

„Záleží nám na našich pacientech, a proto věříme, že i sestrám domácí péče budou vytvořeny důstojné podmínky pro výkon tak náročné práce,“ doplnila Dita Kujovská, koordinátorka středisek Charitní ošetřovatelské služby (CHOS) v královéhradecké diecézi.

Do faktické stávky charita nevstoupí. Nechce prý opustit své pacienty, protože nebojuje s nimi, ale za ně. Charity v hradecké diecézi provozují celkem 13 středisek domácí péče, v nichž pracuje 189 zdravotních sester, které se ročně starají o více než 8 tisíc pacientů.

Deset středisek CHOS poskytuje také domácí hospicovou péči. Prožít poslední dny života doma a v kruhu svých blízkých umožňují těžce nemocným a umírajícím tři mobilní hospice, kde pracuje dalších 16 sester.

Mladí dokumentaristé z Dobrušky.
Středoškoláci představili zajímavé životní příběhy a osudy svých sousedů