O sporu
1991 Hraběnka Kristina Colloredo-Mansfeldová požádala o vydání zámku v Opočně.

1995 Okresní soud v Rychnově nároky neuznal.

1999 Žalobu zamítl i Krajský soud v Hradci Králové. V ten samý rok Okresní soud v Rychnově zamítl žalobu Kristiny Colloredo-Mansfeldové proti Památkovému ústavu v Pardubicích.

2000 Nejvyšší soud vyhověl dovolání hraběnky a spor se vrátil k okresnímu soudu.

2002 Okresní soud v Rychnově rozhodl o vydání zámku hraběnce. Pardubický památkový ústav se proti rozsudku odvolal.

2003 Krajský soud v odvolacím řízení rozhodl, že stát má Kristině Colloredo-Mansfeldové zámek v Opočně vrátiti. Památkový ústav se dovolával k Nejvyššímu soudu. Bez úspěchu.

2005 Ústavní soud zrušil verdikty soudů nižší instance, které vracely zámek hraběnce a vrátil vše k okresnímu soudu. Po opětovném „kolečku" po všech instancích rozhodl v roce

2007 Nejvyšší soud o dovolání hraběnky, které zamítl. Ještě před tímto rozhodnutím převzali zámek do správy opět památkáři.

2008 Okresní soud v Rychnově zamítl návrh na obnovení sporu o vlastnictví zámku, který podala hraběnka kvůli novým důkazům.

2012 Ústavní soud definitivně potvrdil, že zámek v Opočně a další nemovitý majetek zůstane státu.

2013 Nejvyšší soud odmítl dovolání Kristiny Colloredo-Mansfeldové.

18. března 2014 Ústavní soud vyhověl stížnosti hraběnky na obnovu řízení. Spor se vrátil na samotný začátek.

Úplně stejně byla naladěna také o osmačtyřicet hodin později, kdy si udělala čas na rozhovor.

Povídaly jsme si o jejích, stále živých dojmech z Brna a také o plánech v případě, že se konečně dočká dne, kdy jí zámek, který více než tři století vlastnili její předci, bude patřit.

O tom, jak a kdy vyhověl Ústavní soud vaší stížnosti, bylo už napsáno hodně. Já bych se ale ráda vrátila až do loňského května, kdy jste mi říkala, že máte nápad, jak stav týkající se zámku zvrátit. Byl to tento důkaz, který jste nyní předložili k soudu?

Ano, byl. Nechtěla jsem být konkrétní, neměla jsem jistotu, zda právě s tímto důkazem můžeme uspět.

Můžete říci o záznamu něco bližšího?
Že takový záznam existuje, tušil právník Nevřela, který řekl, že ho musíme sehnat. A to se nám podařilo. Je v Almanachu židovské šlechty z roku 1913, do něhož se každý může podívat. Moje babička pocházela z židovské rodiny, která žila i v Americe a Rusku.

S jakými pocity jste do Brna přijížděla a s jakými odjížděla?
Řeknu vám, to bylo něco. Nevěděla jsem, jak soud dopadne, a proto jsem se nechtěla zúčastnit. Tvrdila jsem, že vždycky, když jdu k jednání soudu, špatně to dopadne.

Tomáš Nahodil, můj právník, mě ale přesvědčil 
– řekl: Jedete se mnou. OK, jela jsem tedy, ale optimistická jsem vůbec nebyla.

Navíc právník druhé strany Miloš Hošek v interwiev

prohlásil, že je to naše poslední šance.

Co se vám odehrávalo v hlavě?

Jakmile přišli soudci, měla jsem najednou dobrý pocit. A pak soudkyně četla rozhodnutí, podívala jsem se na protistranu a viděla zklamání. Já jsem v té chvíli byla velice šťastná a ihned po jednání jsem volala všem mým synům.

Kdy jste předkládali k soudu důkazy. Trvalo dlouho, než padlo rozhodnutí?
Ne, to netrvalo dlouho, bylo to poměrně rychlé. Odhaduji, že se jednání konalo do dvou měsíců.

Řízení by se mělo vrátit zpátky k Okresnímu soudu v Rychnově nad Kněžnou.

Ano, věřím, že s ohledem na rozhodnutí Ústavního soudu máme šanci. Jsem optimista, bez optimismu to nejde. Nikdo z nás ovšem neví, jaký bude výsledek. Jsem připravena na všechno.

Mám sloní kůži a vydržím ledacos. Věřím, že se dočkám toho, až se zámek vrátí zpět.

Dovedete si představit den, kdy by byl zámek opět váš? Co byste udělala jako první?
Mám teď čas na přemýšlení a vím, že je potřeba změnit mnoho věcí. Za prvé bych chtěla, aby se na zámku konaly svatební obřady. Chtěla bych také prostory zámku co nejvíce zatraktivnit a moje představy jsou, myslím si, hodně nekonvenční.

Co si pod tím lze představit?
Ráda bych občas sama na zámku provázela a během prohlídky návštěvníkům vyprávěla nějaké příběhy ze života našeho rodu.

Také bych chtěla pořádat mnohem víc kulturních akcí, koncertů a podobně. Samozřejmě počítám s pomocí mých synů, zejména ten prostřední opravdu rozumí umění. Uvědomuji si také, že je třeba spolupracovat s městem, abychom oživili zámek i Opočno.

Už v minulosti jste se podílela 
na kulturních akcích pořádaných v Opočně.

Ano, první akce pořádané na počest malíře Františka Kupky sdružením Abakus a Jiřím Králíčkem se velice povedly. Počítám, že i tato spolupráce bude pokračovat. Je velice otevřený, má nápady – v tom jsme na stejné vlně.

Kde získáváte nápady, jak naložit se zámkem?
Chodím teď stále s očima otevřenýma a všímám si spousty věcí. Hlavně budu muset vybudovat tým schopných lidí, to považuji za základ dobrého fungování zámku.

Prvního května uplyne deset let od zapojení Česka do Evropské unie. Jak vy osobně vnímáte rozšiřování společenství?
Osobně bych byla opatrnější, zdá se mi neustálé přijímání nových států moc rychlé. Další rozšiřování by se mělo více zvažovat. Stejný názor mám na přijímání euro a problémy v Řecku i v některých dalších zemích mi dávají za pravdu.

Máte pocit, že přitom jednotlivé země částečné přicházejí o svoji identitu?
Vadí mi jakási ztráta národní identity, kterou přineslo i zavedení eura. Třeba pro Itálii bylo zcela typické, že někdy při nákupech „létaly“ tisíce a milióny lir – jednoznačně to patřilo k této zemi. Mám ráda, když se typické věci zachovávají. Na to bychom měli být opatrní i u nás. Na druhou stranu jsem velice ráda, že mohou lidé bez problémů cestovat, že se otevřely hranice.

A vy sama cestujete často?
Hodně věcí se teď řídí potřebami mého pejska, který je starý a dostal se z nemoci. Nechci ho nechávat samotného, proto málo cestuji


a jsem co nejvíc s ním. Cestování mi teď trochu chybí, ale vím, že mě pes potřebuje.

Poznámka autorky: Téměř nerozlučným společníkem paní hraběnky, který ji „doprovázel“ i při obou našich setkáních, je její pes. Není proto divu, že se úplný závěr rozhovoru týkal právě čtyřnohého přítele.

Dana Ehlová