Kdo by myslel, že má česká šlechta na růžích ustláno, je mimo realitu. Být šlechticem, to je v první řadě zodpovědnost a starost o svěřený majetek.

„Odpovědnost je tím větší, že nás rodové jméno určitým způsobem zavazuje a je na nás díky němu i více vidět,“ podotýká František Kinský, jenž se do rodového sídla vrátil řadu let po sametové revoluci.

Rodný dům nesmíte nechat spadnout

„V době, kdy zámek v devadesátých letech minulého století převzal můj otec Josef, byl v dezolátním stavu a dalo by se říci na zbourání. Oprava domu byla nesmírně náročná. Otec našel odvahu a sílu se ve svých osmdesáti letech do oprav pustit. Zastával názor, že rodný dům člověk nesmí nechat spadnout,“ popisuje František dobu při obnově rodinného sídla.

„Po skončení oprav jsem vrátil své předky domů. Do hlavního Zrcadlového sálu jsem umístil portréty všech, kteří zde žili až do roku 1948, než rodina o zámek přišla. Mezi nimi je i můj dědeček František, po kterém mám jméno, a který byl současně mým kmotrem. On, jako doyen skupiny, přednesl na podzim roku 1938 u prezidenta Edvarda Beneše deklaraci české šlechty o podpoře nedělitelnosti Československého státu,“ upřesňuje František Kinský.

Dnešní majitel zámku vykonával za socialismu civilní povolání a pracoval například jako produkční v České televizi. Byl kreativním ředitelem nadnárodních reklamních agentur. Snad právě proto je jeho zájmem, aby zámek v Kostelci nad Orlicí fungoval zejména jako kulturní centrum.

Zámek plný hudby a umění

Ve svém sídle pořádá, koncerty, festivaly, v Galerii Kinský, kterou umístil do prvního patra zámku, výstavy. Do Zrcadlového sálu mohou návštěvníci přijít nejen za hudbou klasickou, ale třeba i na bigbeatovou skupinu Blue Effect. Velmi žádané jsou také zdejší svatby, které pochopitelně oddává sám František Kinský, majitel zámku a starosta města v jedné osobě.

Šlechtické sídlo, které si na svůj provoz přirozeně nevydělá, je financováno ze tří podnikatelských zdrojů rodiny Kinských.

Pod dohledem estébáků

Mezi cenné památky po slavném rodu patří například i hrobka v Budenicích u Slaného, postavená v letech 18361841 Rudolfem knížetem Kinským. Zde odpočívají i Františkovi přímí příbuzní. Potomci hraběcí větve jsou ukládáni vlevo, knížecí vpravo. Hrobka je však dodnes v rukou státu. „Dědeček František zemřel v roce 1975. Sice nám ho tehdy nezakázali pohřbít v Budenicích, ale po celou dobu obřadu okolí hrobky střežila Státní bezpečnost,“ vzpomíná František Kinský. Na Slánsko se tak vrací nej-méně dvakrát ročně, aby zde položil květiny a zapálil svíčky.

František Kinský je již čtyři roky starostou v Kostelci nad Orlicí. Asi největší jeho starostí posledních dnů byly tedy pochopitelně komunální volby. Díky tomu, že se mezi místními těší veliké oblibě, vyšel i tentokrát z volebního klání jako vítěz. A tak se bude nadále starat o veřejný život a blaho Kosteleckých jako první muž radnice.