Třináctiletý mladík s cigaretou kráčí po náměstí, hloučky mládeže, většinou žáků základních škol, kouří na různých místech v centru města.
Stále častější obrázek z Rychnova nad Kněžnou. Také z poslední policejní kontroly zaměřené na konzumaci alkoholu u mladistvých nevyplývají příliš optimistické závěry. Policisté se proto chtějí obrátit na prodejce alkoholu a tabákových výrobků, také chtějí spolupracovat s řediteli škol. Ti však mají v tomto případě téměř nulové možnosti.

Z třiceti zkontrolovaných účastníků diskotéky ve Společenském centru mělo pět mladistvých pozitivní zkoušku na alkohol. „Tyto dechové zkoušky se pohybovaly od 0,29 po 1,54 promile alkoholu v krvi. Dotyčnému, kterému jsme naměřili nejvíce, nebylo ještě ani čtrnáct let,“ upozornil vedoucí Obvodního oddělení rychnovské Policie ČR Michal Hirka. Dodal, že tyto hodnoty odpovídají sedmi až osmi pivům, záleží však na dalších okolnostech, jako jsou celkový stav organismu, váha, zda se před pitím jedlo a podobně.

Hirka doplnil, že na situaci budou policisté reagovat zvýšeným počtem kontrol a soustředí se rovněž na malé kuřáky. Vyvrátil, že by jim šlo o nějaké hony na mladistvé. Ti však tímto jednáním ohrožují svoje zdraví, a navíc zde dochází k přestupku. „Někdo jim alkohol či cigarety přes zákaz musel prodat,“ doplňuje Hirka. Fakt, že každý šestý účastník diskotéky, resp. ti, kteří se pohybovali v okolí, byli pod vlivem alkoholu, považuje Hirka za alarmující a potvrzuje vzestupný trend pití alkoholu u mladistvých, přičemž nehraje roli, zda jsou to chlapci či dívky. „Odpovědnost je na rodičích, kteří by měli vědět, jak jim děti chodí domů,“ je přesvědčen.

Totéž platí u kouření. „My jsme naprosto bezmocní, někdy si připadáme jako onuce,“ komentuje situaci s kouřením ředitel rychnovské ZŠ Javornická Milan Kotek. Dodává, že zákaz kouření se vztahuje pouze na školu a její akce, kdekoli jinde na veřejnosti už je to právo dítěte, respektive věc jeho rodičů. „Vykonáváme státní službu, chceme ji dělat pořádně, ale nemáme k tomu mnoho možností,“ stěžuje si Kotek. (zen)