Stromy v blízkosti rybníku v Pohoří na Rychnovsku 11. a 12. února padly. "Všechny stromy byly na základě provedeného dendrologického průzkumu z let 2019 a 2022 označeny jako „dlouhodobě neperspektivní“, ať z hlediska zdravotního stavu, nebo z hlediska prostorových nároků a zajištění bezpečnosti pro okolí," vysvětlila na webu obce důvody jejich odstranění starosta Pohoří Helena Suchánková.

Ještě v letošním roce je obec plánuje nahradit novou koncepční výsadbou stromů, keřů a trvalek. V současné době byl dokončen projekt na úpravy prostoru, tedy ploch kolem rybníka a potůčku Zlatý Crk. A má vzniknout i čestný prostor věnovaný proslulému rodákovi z Pohoří Miloni Čepelkovi, který tu bude mít nejen svůj strom. 

Helena Suchánková, starostka Pohoří.
Zeptali jsme se starostky Pohoří Heleny Suchánkové

Současnou travnatou plochu protnou dvě pěšiny s mlatovým povrchem, propojovat budou důležitá místa.

"Pěšina v ploše u nádrže bude začínat v severní části řešeného území, kde bude navazovat na stávající zpevněnou plochu před památníkem. Povede na ose a zároveň propojí památník, nádrž a potok. Pěšina povede mezi novými záhony keřů, trvalek a okrasných travin k severovýchodnímu rohu požární nádrže, kde je umístěno dřevěné molo sestavené ze čtyř různě velikých obdélníků, doplněné o dvě sedátka," popsala chystané změny starostka.

Zdroj: Deník/Jana Kotalová

Nad molem se časem bude klenout koruna smuteční vrby. Pěšina dále bude na jedné straně lemována záhonem s trvalkami a okrasnými travinami, kde své místo najde i stávající socha vodníka. Z druhé strany, blíže k nádrži, se počítá se záhonem s výsadbou břehových rostlin a přemístěny sem budou dva z pěti balvanů, které jsou zatím provizorně uložené u památníku, nově navržená skulptura vážky a také odpadkový koš. 

"Druhá pěšina povede zatravněnou plochou lemující Zlatý Crk. Bude začínat za silnicí, v prodloužení první pěšiny a podél potoka povede na okraj parkoviště u kostela sv. Jana Křtitele. Tato plocha je věnovaná poctě místnímu rodáku, panu Miloni Čepelkovi. V jejím centru bude vysazen dominantní strom, červenolistý buk, kolem kterého bude rozšířena pěšinka do plochy s lavičkou. Plocha bude olemována cortenovým pásem s citací haiku, jíž je pan Čepelka autorem," uvedla dále Helena Suchánková.

Sám Miloň Čepelka se do Pohoří rád vrací, stejně jako do blízkého Opočna, kde vyrůstal. Obec je na něj jaksepatří hrdá, cedule u vjezdů do Pohoří vítají návštěvníky v rodišti spoluzakladatele Divadla Járy Cimrmana.

Miloň Čepelka v Dobrušce.
Miloň Čepelka: První štěky stačily, aby měl člověk trému a podlehl vůni líčidel

Prostor mezi pěšinou a potůčkem Zlatý Crk okrášlí břehové rostliny a přesunuty sem budou zbývající tři balvany. Kromě toho k východnímu okraji plochy budou vysazeny dva javory.

"V blízkosti nádrže, kde do ní vtéká potůček Zlatý Crk, bude zatravněná plocha ponechána volná. Tato plocha je určena pro hasičské jednotky. Hasiči tak budou mít v případě potřeby volný přístup k vodě a k jejímu přečerpání do cisteren," podotkla starostka.

Hned vedle plochy pro hasiče bude zasazena střemcha a západně odsud se plánuje výsadba dvou jírovců červených. "Stromové patro v těchto místech doplní záhon s výsadbou břehových rostlin. Záhon bude lemovat okraj nádrže a bude veden od severozápadního rohu ponechané plochy pro hasiče až k jihozápadnímu rohu nádrže. Veškeré rostliny budou v prostoru rozmístěny s ohledem na jejich budoucí velikost. Zatraktivněný prostor by se měl stát zároveň i místem pro odpočinek a pro setkávání," doplnila Helena Suchánková s tím, že obec by tak ráda navázala na práci z předchozích let.

Šlo například o výsadbu 1 200 stromků v obecním lese a 19 stromků v centru obce nebo o úpravy veřejného prostoru v okolí základní školy.