„Rozvolňovat pravidla před koledou nemá cenu. Neděláme z toho žádnou vědu, alespoň u nás lidé chápou opatření a že koleda je zrušena. Možná vyvěsím na facebook nějakou fotografii, která tradici připomene, ale ještě jsem o tom nepřemýšlela," říká starostka Bačetína Gabriela Prýmusová.

Právě v Bačetíně ženy na dívčí koledu vyrážely vybavené opentlenými vařečkami. Tentokrát zůstanou uklizené v šuplících.

Velikonoční pentle přitom mnohé hospodyňky vytahovaly poněkud předčasně už v minulých dnech, při nedostatku gumiček padly za oběť při výrobě roušek.

„My jsme pentle nepoužívali. Spolupracovali jsme s firmou, která nám dodala polotovary na roušky i s tkaničkami, a holky je ušily. Každý občan roušku dostal, takže teď jsme tak nějak v klidu, všichni dodržují pravidla a neřeší témata jako Velikonoce," dodává Gabriela Prýmusová.

„Dívčí koleda se slaví čtrnáct dní před Velikonocemi, což připadá na tzv. Smrtnou neděli. Je jedním ze specifických zvyků Podorlicka a dodržuje se především na Rychnovsku, Vamberecku, Dobrušsku, Opočensku, Náchodsku i v mnoha dalších obcích. Zajímavé je, že tato tradice nejen přežila, ale v dnešní době její obliba i narůstá, dívčí pomlázka se pořádá například i v mateřských školkách," říká etnoložka Pavla Bláhová.

Jak vysvětluje, každá neděle postního období má svůj význam nejen v církevní liturgii, ale také v podobě lidových zvyků. Smrtná neděle bývala spojena se vystrojením a nazdobením Morany. Ta byla nesena ve slavnostním průvodu a vhozena do potoka, tento rituál měl symbolicky ukončit zimu. Počátek nového života pak byl spojen s průvodem děvčat při obchůzce s takzvaným lítem.

„Jednalo se o vršek mladého stromečku, nejčastěji smrčku, nazdobeného pentličkami a vajíčky. Děvčata zpívala písně, obcházela dům od domu a také koledovala. Obchůzka s lítem probíhala v některých regionech na Smrtnou neděli, jinde pak až o týden později o Květné neděli. Z těchto tradic se pravděpodobně vyvinula v našem regionu dívčí koleda, kdy dívky „vyměnily“ líto za pomlázku neboli binovačku. Ženy šlehají muže a při této příležitosti je zároveň zvou na Velikonoce k sobě. Za svou koledu pak dostávaly sladkosti, vajíčka nebo jiné drobnosti," dodává Pavla Bláhová.