Nabídka musí obsahovat mimo jiné nabídkovou cenu za 1 metr čtvereční v korunách, minimálně však 1210 korun za metr čtvereční. Příjem nabídek se uzavře 12. února.