Po této proudí podstatná část dopravy spojující silnice první třídy č. 11 a č. 14 a obsluhující průmyslové zóny mezi Solnicí a Rychnovem nad Kněžnou. Záměr vychází z vládního usnesení schváleného 9. 2. 2015.
„Silnice II/321, která vede přes obec Domašín, je v současnosti využívána hlavně pro směřování automobilů od silnice I/14 a od průmyslové zóny Solnice – Kvasiny jižním směrem na silnici I/11 ve směru na Hradec Králové, Prahu či Mladou Boleslav. Průmyslová zóna se neustále rozrůstá, a proto je nutné vybudovat její kvalitní napojení na českou dálniční síť. Podstatně se také zvýší bezpečnost v obci a dojde ke zlepšení životního prostředí obyvatel," říká radní Josef Dvořák, který je odpovědný za oblast investic.
Přeložka komunikace II/321 je navržena v celkové délce 1950 metrů. V rámci projektu je počítáno s přemostěním Třebešovského potoka a napojením obce Černíkovice i její části Domašín na novou komunikaci. S realizací obchvatu se počítá v letech 2018 – 2019.
Předmětem nynější zakázky je vyhotovení projektových dokumentací pro územní řízení, stavební povolení i provedení stavby včetně geodetického zaměření, zajištění výkupu pozemků, vytvoření položkového soupisu stavebních prací včetně ocenění a dalších nezbytných dokumentů. Součástí projektu je i výkon autorského dozoru. Předpokládaná maximální cena zakázky je pět milionů korun bez DPH. Tyto náklady budou v plné výši hrazeny z dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury.