Součástí oblíbené akce je pohádkový les plný překvapení a her pro děti. Návštěvníky, kteří během léta Deštné nenavštívili, určitě mile překvapí zbrusu nový asfaltový potah silnice ze směru od Dobrušky. Opraven byl pětikilometrový úsek z Úhoru dolů do obce dále podél kostela, čerpací stanice až na křižovatku u hotelu Orlice.

Dlouhodobý špatný technický stav silnice dělal vrásky na čele nejen místním lidem.

Během poslední zimy byli z výmolů na silnici svažující se do největšího turistického střediska Orlických hor nešťastní především návštěvníci, kteří sem přijížděli hlavně si zalyžovat. Problém umocňoval fakt, že se jedná o hlavní přístupovou cestu do obce ze směru od Hradce Králové. Díky mnohamilionové investici je ale už několik dnů vše jinak a symbolickou tečku za rekonstrukcí udělalo čtvrteční slavnostní otevření.
Zrekonstruovaly se také chodníky v obci

„Jsem ráda, že už to máme za sebou. Někteří turisté sice stavbaře občas potrápili tím, že nerespektovali uzavírku silnice a projížděli stavbou. Naštěstí se všechno zvládlo. Těší nás, že jsme v centru obce u kostela současně zrekonstruovali chodníky a revitalizovali centrální část obce. Po demolici domu vedle školy se nám podařilo vybudovat pěkné volné prostranství," je spokojená s relativně průběhem oprav starostka Deštného Alena Křížová (na malém snímku vpravo dole) .
Oprava silnice, která byla rozdělena do dvou samostatných etap, by nebyla možná bez dotace z Operačního programu česko-polské přeshraniční spolupráce. Silnice je totiž důležitá z hlediska dopravní dostupnosti Orlických a Bystřických hor. Celkové náklady na obě etapy přesáhly částku 50 milionů korun.

„Tato silnice druhé třídy svou důležitostí přesahuje okresní měřítka. Je totiž hojně využívána domácími i zahraničními návštěvníky a má velký význam pro dopravu místních občanů za prací, vzděláním i službami. Díky tomu, že tato investice navázala na předchozí obdobné akce, je dnes možné mnohem pohodlněji a bezpečněji cestovat mezi horskými obcemi na české straně i do sousedního Polska," uvedl náměstek hejtmana Karel Janeček, který je odpovědný za oblast dopravy.

Na silnici II/310 se od letošního dubna pracovalo od její křižovatky s komunikací II/309 až po odbočku na Skuhrov nad Bělou, která se nachází v zastavěné části obce Deštné v Orlických horách. Jednalo se o téměř 3,2 kilometru, na kterých byl zrekonstruován a zesílen živičný kryt. Součástí akce byly i úpravy vjezdů, sjezdů a odvodnění. Vybudována byla také nová gabionová opěrná zeď. Práce se prováděly za částečné uzavírky a za dodržení připomínek správy CHKO. Například místo klasických svodidel byla použita dřevoocelová.

Na první etapu navázala v červnu etapa číslo dvě. Druhý opravený úsek je zhruba poloviční a končí na křižovatce u hotelu Orlice. Celá stavba se tak nacházela v intravilánu obce Deštné, v sousedství turistické infrastruktury. Opravena byla i letitá kamenná opěrná zeď. Stávající šířkové i výškové poměry zůstaly v obou případech zachovány.
Opravenou silnici symbolicky navrátili motoristům zástupci Královéhradeckého kraje, SÚS Královéhradeckého kraje, společnosti Strabag, české i polské části Euroregionu Glacensis, Ministerstva pro místní rozvoj a místní samosprávy.