Za Královéhradecký kraj můžete na stránkách mamevybrano.cz hlasovat pro obnovení památníku T. G. Masaryka v Kosteleci nad Orlicí. Hlasovat lze až do půlnoci 20. května. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne o devět dní později v dominikánském klášteře v Praze.

Tento rok se soutěže účastní více než 200 veřejných sbírek z celé republiky, jejichž cílem je obnova památek. Ve třech kategoriích budou hodnoceny úspěšné a nevšední příklady financování obnovy našeho dědictví.