V pátek 8. března navštívila skupina seniorůz Opočna a okolních obcí Trnov. Po krátké procházce Trnovem účastníky výletu přivítala paní starostka Petra Hartmanová, seznámila náss obcí a řekla něco z její historie, současnosti a plánů. Poté jsme navštívili trnovskou kapli na návsi. Zde paní starostka poutavě vyprávělao kapli, jejím zasvěcení a seznámila nás s její výzdobou. Poté odpovídala na zvídavé otázky účastníků.

Zlatým hřebem tohoto výletu byla naše účast na besedě s paní Marií Tomsovou a Tomášem Magnuskem v místním hostinci U Zárybnických. Besedu pořádala kulturní komise obce Trnov. Krásná a milá paní Marie Tomsová - bývalá televizní hlasatelka, je studnice zajímavých příběhů. Vtipně ji doplňoval režisér a herec Tomáš Magnusek. Historka střídala historku. Krásné dopoledne jsme zakončili vynikajícím obědem.

Prvenství patří kosteleckým žákům.
Prvenství patří kosteleckým žákům

p. Rohlenová