Párky a šunky z Vamberka byly po celá desetiletí vyhlášené po Čechách, ale i daleko za hranicemi. A to především díky Jindřichovi Kubiasovi, který dokázal vybudovat jednu z nejúspěšnějších českých uzenářských továren.

„Mladý Jindřich se vyučil řezníkem v Olomouci a poté, jak bylo dříve zvykem, získával zkušenosti ve světě, konkrétně v Přerově, ale dokonce i ve Vídni a Budapešti. Po návratu začal v roce 1873 provozovat uzenářskou živnost. K velkému zlomu došlo o 12 let později, kdy zakoupil vyhořelý bývalý panský pivovar. Jeho rozsáhlé sklepy a lednice se skvěle hodily pro uzenářskou továrnu. Vybudoval tak moderní podnik se stroji poháněnými parní silou,“ uvádí historička rychnovského muzea Tereza Vinterová.

Vyhlášenost uzenářských výrobků firmy Kubias rostla a postupně se prodávaly jak v celých Čechách, tak v jiných částech Rakouska-Uherska. I obě světové války a dobu mezi nimi firma dokázala ustát. V roce 1916 byl dokonce otevřen obchod ve Vídni a Vamberecká šunka se vyvážela do mnoha zemí. Po komunistickém převratu však došlo k znárodnění firmy a mnohým změnám. „Úplný závěr firmy se pojí s rokem 2004, kdy končí i 130 let dlouhá historie vambereckých uzenin, kterou se snaží nová výstava v Muzeu krajky Vamberk zmapovat,“ říká vedoucí Muzea krajky Mikuláš Heinrich.

Na výstavě budou mít návštěvníci možnost, zhlédnout množství exponátů, jako například slavnostní řeznický stejnokroj z doby první republiky, nástroje či pečetidlo Františka Černíkovského, řezníka z Kostelce. Doplněny budou dále o historické fotografie nejen z výroby a též obaly od výrobků ze 70. let minulého století. Výstava bude otevřena až do 27. dubna.