Rok 2001
První velikonoční výstava, která se konala v hasičské zbrojnici jako zkušební akce zahrádkářů. V menším kolektivu se podařilo soustředit několik symbolů Velikonoc, které byly vystavena na ploše 75 m2. U zrodu této výstavky stálo několik nadšenců bez zkušeností, ale s velikonočním elánem. Vstup byl dobrovolný, návštěvnost přes 200 lidí.

Rok 2002
Výstava byla přemístěna do sálu pohostinství Beseda a byla inspirativní pro ostatní občany Častolovic. Pozornosti se těšily ručně malované perníky, keramické výrobky a suché květiny. Byla ukázána i praktická malba vajíček a jejich zdobení. I když návštěvnost byla menší, pořadatelé – zahrádkáři se rozhodli i v příštím roce tuto akci zopakovat.

Rok 2003
Výstava se uskutečnila v sále pohostinství Beseda, návštěvnost 653 lidí, trvala 3 dny, vstupné dobrovolné, výstavní plocha 150 m2, vystavovalo 11 lidí. Hlavním výstavním exponátem byl staročeský nábytek ve velikonoční úpravě a prodej velikonočních upomínkových předmětů.

Rok 2004
Na výstavě pracoval již rozšířený kolektiv 14 zahrádkářů, kteří celou výstavu připravili a uskutečnili. Vystavovalo již několik jedinců mimo rámec Častolovic a také kvalita výstavy se zlepšila. Návštěvnost byla téměř tisíc lidí. Také se poprvé začalo s prodejem velikonočních předmětů a sladkostí. Výstava se trochu rozšířila. Kromě sálu pohostinství Beseda byla výstava i v předsálí.

Rok 2005
Poprvé byla výstava uskutečněna v sále „U Lva“ a rozšířila se na 200 m2. Byly vystaveny ručně malované kraslice, ukazovala se staročeská velikonoční výzdoba a kuchyňské pečení. Obrázky a proutěné zboží obohatilo celou výstavu. Návštěvnost již přesáhla 1000 osob.

Rok 2006
Výstava probíhala v celém areálu pohostinství „U Lva“, začaly vystavovat i školy, bylo uskutečněno několik praktických ukázek v paličkování a háčkování, poprvé se uskutečnila soutěž o nejlepší kraslice a podstatně se rozšířil i velikonoční prodej. Návštěvnost byla necelých 2 000 lidí. Výstavu musel zabezpečovat již kolektiv pořadatelů.

Rok 2007
Byl to rok přelomový, kdy se celý výbor ZO ČZS rozhodl provést tuto jarní výstavu po vzoru výstavy podzimní, čili jako trochu rozsáhlejší. Podstatně se zvýšila výstavní plocha (1. patro sokolovny) na 250 m2. Také byla provedena daleko větší propagace výstavy, což se projevilo i v návštěvnosti. Necelých 3 000 návštěvníků vidělo již kvalitní výstavu s uceleným aranžováním jak ze suchých, tak i rostlých květin. Také se rozšířily praktické ukázky staročeských zvyků a tradic. Poprvé byl ukázán svatý velikonoční týden a řada zajímavostí.

Rok 2008
Výstava byla již na velikém stupni, rozšířila se do celé sokolovny a částečně s venkovním prodejem. Přínosem bylo postavení zahrádkářské budovy, čímž bylo vytvořeno veliké materiální zázemí. Aranžování dosáhlo na profesionální úrovni, vystaveny byly jen ty nejlepší věci a materiály. I když podstatně vzrostla režie výstavy, přesto byla úspěšná. Výstavní plocha téměř 1000 m2, návštěvnost přes 5 000 lidí.

Rok 2009
V tomto roce byla výstava v podstatě ve stejném rozsahu jako velká podzimní „Zahrada východních Čech“. Výstavní plocha je v celém výstavním areálu, prodejci byli taktéž na celé sokolské zahradě. Počet vystavovatelů přerostl rámec okresu. Také i organizátoři se podstatně nejen rozšířili, ale spolu s aranžérkami připravili ten nejhezčí zážitek v historii častolovických výstav. Výstava v roce 2009 zabezpečovala pro všechny návštěvníky nejen krásné zážitky z velikonočních dnů, ale i bohaté občerstvení a prodej všeho, co patří k Velikonocům. Návštěvnost přes 7 000 lidí. I přes déšť to byla nejúspěšnější jarní výstava v historii výstav.

Rok 2010
Přípravu na jubilejní desátou výstavu jsme zahájili s 10denním předstihem v klidném a dělném ovzduší. Byla dobrá spolupráce s městysem Častolovice a se ZŠ Častolovice. Poprvé jsou představovány staročeská řemesla v celém komplexu (hrnčířství, řezbářství, krajkářství, pekařství, pletařství, cukrářství a další). Na třech pracovištích probíhají ukázky zdobení kraslic různými způsoby.
V samostatných sekcích ukazujeme výrobky z pedigu, patchworku, malbu na skle, výrobu předmětů z papíru, šustí, dřeva a dalších přírodních materiálů. Vystavovatelé jsou i mimo rámec východních Čech. Překrásné kolekce květin i z dovozu v kombinaci s tekoucí vodou dokreslují příjemný nádech celé výstavy.