První dřevěný kostel existoval v Bartošovicích již před rokem 1548. Kamenný kostel byl postaven v roce 1673, dnešní podoba pochází z let 1731 - 1746. Hřbitovní brána před kostelem, hranolová stavba s bání krytou šindelem, pochází z roku 1740, pozdně barokní kamenná kalvárie je z roku 1793.