Sebevrazi 
se sluchátky v uších

Čtenář, který nám napsal do redakce, má za sebou čerstvý nepříjemný zážitek v pozici řidiče osobního auta. „Dojel jsem dva bruslaře na velmi rušné silnici mezi Opočnem a Dobruškou. Byli to doslova sebevrazi. Jeli neohroženě u pravého okraje vozovky a pravděpodobně vůbec netušili, co se za nimi děje, že mají za zády auto. Při bruslení zasahovali až téměř do středu silnice a kvůli protijedoucím autům bylo obtížné je předjet. Když jsem je konečně míjel, zjistil jsem, že moje auto asi ani neslyšeli, měli totiž v uších sluchátka!"

Jezdci na in–line bruslích jsou chodciCo říká zákon?
I když se to může zdát paradoxní, jezdci na kolečkových in- line bruslích jsou podle ustanovení § 2 , písmeno j) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, chodci. To znamená, že musí dodržovat všechny 
povinnosti dané tímto zákonem jak obecně všem účastníkům provozu 
na pozemních komunikacích, tak i specifické povinnosti dané chodcům.
Tyto povinnosti mimo jiné zahrnují: 

- je-li zřízena stezka pro chodce a cyklisty označená dopravní značkou „Stezka pro chodce a cyklisty", na které je oddělen pruh pro chodce a pro cyklisty, 
je chodec povinen používat pouze pruh vyznačený pro chodce (§ 53, odst. 5)
- osoba pohybující se na lyžích nebo kolečkových bruslích nebo obdobném sportovním vybavení nesmí na chodníku nebo stezce pro chodce ohrozit ostatní chodce (§ 53, odstavec 8)
- chovat se ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním neohrožoval život, zdraví nebo majetek jiných osob ani svůj vlastní (§ 4, písmeno a)
- osoba pohybující se na lyžích nebo kolečkových bruslích nebo obdobném sportovním vybavení může užít jízdní pruh pro cyklisty nebo stezku pro cyklisty (§ 57 odst. 7); přitom je tato osoba povinna řídit se pravidly podle odst. 3,5, a 6 a světelnými signály podle § 73
- povinnost řídit se pravidly provozu na pozemních komunikacích (§ 4, písmeno b a c)                                                                             zdroj: BESIP

Policie přestupky bruslařů neřešila

Policie na Rychnovsku zatím prohřešky bruslařů řešit nemusela. „Přestupek kvůli jízdě člověka na in linech jsme dosud neřešili. Bruslaři jsou podle zákona chodci. Pokud vyrazí na silnici, musí se držet vlevo. Samozřejmě by měli využívat cyklostezky, protože jízda na frekventované silnici sice není zakázaná, ale jednoznačně je pro ně velmi nebezpečná," říká Rudolf Petřík, vedoucí dopravního inspektorátu v Rychnově, a dodává: „Ať si jdou jezdit do Včelného. Od Mařenky k Ivanskému jezeru a na podobně klidná místa."

Bruslaři mají vlastní zkušenost

Diskuze na téma „po které straně silnice jezdím na bruslích" se rozhořela i na sociální síti. Řada bruslařů navzdory jasnému výkladu zákona prosazuje pravou stranu. „Jezdím vpravo. Když pojedou současně dvě auta, to proti vám klidně i zastaví, aby mohlo to druhé projet, bruslař auto musí přeskočit nebo to píchnout do příkopu, samozřejmě, nejlépe také zastavit, ale zkuste si to z kopce…", argumentuje Tomáš Š.

S jeho názorem nesouhlasí řidič auta: „Když jede bruslař vlevo a vidí proti sobě auto, přestane bruslit a není problém. Pokud jede vpravo, zabírá na šířku téměř stejný prostor jako auto, jede pomalu, tím pádem překáží a v naprosté většině ignoruje provoz za sebou."

Naopak s Tomášem souhlasí bruslařka Marcela B. „Zkoušela jsem jezdit i vlevo. Ale když je zatáčka, za kterou není vidět, tak je to sebevražda. Řidič vás nevidí. Za zatáčkou sice jede od kraje asi 30 cm, ale to vám nestačí. Buď skočíte do příkopu , nebo jste v sobě. Z mé zkušenosti zásadně vpravo. Ten co vymyslel tento předpis, v životě nestál na bruslích."

Je silniční zákon nedokonalý? Možná jednou budou bruslaři překlasifikováni na cyklisty…

Nejčastější úrazy na in-line bruslích a jak se jim vyhnoutRychnovsko – Ani zkušený bruslař se nevyhne pádu. Většinou však ví, jak správně padat. Začátečnickou chybou bývá pád na záda, při němž může dojít k závažným úrazům hlavy. Nejčastější bývají zlomeniny lebky nebo otřes mozku. Pokud padáte na zadní část těla, měli byste hlavu vystrčit co nejvíce vpřed, aby se hlavní energie pádu rozložila mezi ramena. Samozřejmostí je i používání kvalitní helmy, která sníží riziko závažných úrazů hlavy. Dalším poměrně častými zraněními při pádech jsou úrazy zápěstí, kolene a kotníku.

ZÁSADY jak předcházet úrazům na in–line bruslích
- jezděte pouze tam, kde nemůžete ohrozit ostatní
- při jízdě mezi chodci dbejte zvýšené opatrnosti a předvídejte
- vždy používejte ochrannou přilbu a ochranu loktů a kolen
- vyplatí se nosit i sportovní rukavice a ochranné pomůcky na zápěstí
- nepřeceňujte své schopnosti, neriskujte
- nikdy nejezděte tak, abyste se drželi motorového vozidla nebo jízdního kola
- přizpůsobte styl a rychlost jízdy povrchu, po kterém jedete
Vzhledem k tomu, že jezdec na bruslích je chodec, není možné vysledovat ve statistice dopravních nehod počet střetů bruslař – chodec. Lze jen kvalifikovaně odhadovat, že se nebude jednat o malá čísla a bruslaři by si tuto skutečnost měli uvědomit a zvážit, zda není vhodnější si pro jízdu vybírat místa, kde svým jednáním nikoho neohrozí.