Sídlí v prostorách bývalého bufetu dobrušského krytého bazénu. „Mile nás překvapila návštěvnost. Přivítali jsme tu více než dvacet maminek a na zahájení provozu přišel i starosta Petr Tojnar se zástupkyní Blankou Čiháčkovou,“ uvedla Eva Pavlová, jedna ze zakládajících členek mateřského centra.
Přestože Hastrmánek hodlá prozatím fungovat dva dny v týdnu, a to v úterý a pátek od 8.30 do 11 hodin, pro velký zájem může otevřít „svou náruč“ i v další dny.

„Pokud zůstane zájem maminek takový, jaký nám slibují, pak co nevidět činnost rozšíříme. Musíme však sehnat aktivní maminky, které budou ochotné mít tady službu a věnovat se s dalšími rodiči a dětmi programu,“ vysvětlila Pavlová. Hastrmánek hledá i rodiče, kteří pomohou vymýšlet zajímavý program a budou ochotni se podílet na řadě dalších akcí.

 

 

Mateřské centrum hastrmánek je prostor pro aktivní trávení volního času rodičů společně sdětmi. Pomáhá maminkám na mateřské dovolené, které se někdy cítí izolované a společností nedoceněné, navázat kontakt sostatními maminkami a odborníky. Je místem možného vzdělávání, rekvalifikace či dalšího rozvoje osobnosti.

Hastrmánek konkrétně nabízí dopolední hernu. Její náplní je společné zpívání, tvoření, cvičení, hraní si ve společnosti vrstevníků. Děti si postupně zvykají na kolektiv, maminky si mohou sdělovat zase spoustu cenný rad a zkušeností.