V pátek se sjelo do Jílovic 43 družstev, aby změřily své síly v požárně technických disciplínách. V sobotu ráno začal závod za slunečného počasí a nikdo netušil, že v odpoledních hodinách se závody mladých hasičů změní v závody s přírodou. Vše začalo jako běžná přeháňka a při pohledu na radarové zpravodajství na internetu se zdálo, že za 20 minut bude po dešti. Po 20 minutách místo vyjasnění přišly kroupy a rychlá změna počasí zvedla hladinu místního náhonu až o dva metry. Voda z okolních polí se začala rozlévat do obce a do stanového tábořiště. V tu chvíli začal boj s časem a prvotním úkolem bylo dostat více jak 400 dětí do bezpečí. Začala evakuace do vozidel, aby děti byly chráněny před vodou a krupobitím.

Horečně se sčítaly počty dětí, aby se zajistila jejich bezpečnost. Kolektivy, kterým se podařilo dostat vozidla ze zatopeného tábořiště, začaly odvážet děti domů i za pomoci některých rodičů, kteří na místo dorazili, a poté, co přijely profesionální a dobrovolné jednotky hasičů, bylo zajištěno evakuační místo ve škole v Českém Meziříčí, kam byla část dětí převezena, než mohly být dopraveny do svých domovů. Přes nemalé materiální ztráty se podařilo to nejdůležitější, všechny děti kromě strachu a stresu přestály celou událost bez vážnější úhony na zdraví.

Velké poděkování zaslouží všichni, kdo v Jílovicích pomáhali se záchranou jak svých svěřenců, tak ostatních včetně majetku, ať už vedoucí hasičské jednotky nebo pořadatelé soutěže či rozhodčí a další dobrovolníci.V současné době probíhá výměnná burza zachráněných věcí, které jsou postupně soustřeďovány na sekretariátu okresního sdružení. Informace lze získat u okresního sdružení hasičů tel. 604245439 nebo u vedoucího odborné rady mládeže tel. 724291553.

I tato událost přinesla řadu ponaučení do budoucna. Kromě toho však přinesla i jedno pozitivní ujištění, a to že je stále řada lidí, kteří bez ohledu na sebe jsou ochotni nezištně pomáhat druhým. Za to jim všem patří uznání a velké poděkování.

Za odbornou radu mládeže
OSH Rychnov nad Kněžnou, Jiří Řeháček