„Navýšení rozpočtu vyžaduje nové usnesení vlády. Od ministra průmyslu a obchodu již máme dobrozdání, dnes odjíždím jednat na ministerstvo financí,“ uvedl včera Helmut Dohnálek.

Deset let starý odhad

Když bývalý královéhradecký hejtman Pavel Bradík (ODS) podepsal loni 18. září v hotelu Panorama smlouvu o provedení práce na výstavbu nové hasičárny nedaleko bývalých rychnovských kasáren, jeho první náměstek Helmut Dohnálek tehdy akci komentoval slovy: „V případě nové hasičské zbrojnice ještě nejsme úplně na konci celé přípravy, protože nás čeká registrace na ministerstvu průmyslu a obchodu, a to před mezirezortní komisí. Navíc ještě máme před sebou otázku zajištění financování, kde musíme splnit některé požadavky.“ Martin Bašek, obchodní ředitel dodavatelské firmy VCES, která zvítězila ve výběrovém řízení, po podepsání smlouvy o provedení práce upřesnil, že na výstavbu hasičárny mají patnáct měsíců od zahájení prací.

Zhruba po čtyřech měsících od zmíněné schůzky a spekulacích o samotné realizaci výstavby hasičárny v místní části zvané Na Spravedlnosti, Helmut Dohnálek Deníku problém vysvětlil. „Jde o celkovou částku, která se prodražila. Původní schválená dotace byla 97 milionů na areál a 10 milionů na výkup pozemků. Protože jsme však tehdy vycházeli z odhadu bývalého okresního úřadu, za deset let se cena stavebních prací jednou tolik prodražila. Proto se celková částka zvýšila o dalších 90 milionů , čímž jsme se dostali za přislíbenou částku,“ uvedl krajský radní zodpovědný za oblast regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a cestovního ruchu.

Porušování předpisů

Jak doplnil, potřebných téměř 200 milionů však musí projít novým usnesením vlády. „Ministr průmyslu a obchodu nám dal dobrozdání, a dnes s ním odjíždím ještě jednat na ministerstvo financí. Pak záleží, kdy se sejde vláda, aby vše projednala. V každém případě se nám podařilo usmlouvat celkovou cenu, která je nižší než skutečné zdražení stavebních prací. Nicméně ale již nejsme schopni realizovat třetí etapu, která obsahuje doplňkové stavby. To pak bude již v režii hasičů,“ míní Helmut Dohnálek s tím, že problém s dodavatelem by neměl nastat, protože ve smlouvě je zakotvena i roční lhůta k vyzvání zahájení stavby.

Ředitel rychnovských profesionálů HZS Královéhradeckého kraje Jiří Oberreiter tvrdí, že nejdůležitější je zahájení výstavby a zejména první etapa, která řeší zázemí pro techniku. „To je největší problém. Výjezd těžkých aut v centru města, v památkové zóně, je totiž v rozporu s bezpečnostními a hygienickými předpisy. A o to usilujeme již dvacet let,“ reagoval včera na dotaz Oberreiter.