Vyhláška o technických podmínkách požární ochrany vejde v platnost prvního července letošního roku. Ty, kteří po tomto datu zahájí výstavbu jakéhokoli objektu, čekají změny. Povinné budou hasící přístroje a požární bezpečnostní zařízení, tedy automaticé hlásiče požáru.

Méně tragédií

„Nyní hasiče čekají školení ohledně nové vyhlášky, kterou již máme v rukách od poloviny února. Vybavení objektů hasími přístroji a hlásiči požáru jenom doporučujeme. Například ve Spojených státech amerických, kde jde o naprosto standardní vybavení domácností, právě hlásiče zachránily životy mnoha lidí a také následky požárů nebyly tak katastrofální,“ uvedl včera Jiří Václavík, vyšetřovatel požárů Hasičského záchranného soru Rychnov n. K.

Hlásič jakmile „zjistí“ nebezpečí požáru, spustí alarm, který upozorní majitele objektu. Mnohdy lidé uhoří ve spánku. Hlásič je však včas probudí.

Pár stovek korun

Hlásič požáru přijde na pár stovek korun. Závisí na výrobci a také prodejci. Jde však o investici, která prokazatelně zachraňuje životy a majetky. Navíc vyhláška bude od července neúprosná. Na Rychnovsku při požáru naposledy zemřel muž loni v lednu. I jemu mohl hlásič pravděpodobně zachránit život.

„Vyhláška se bude vztahovat na objekty, na něž bude vydané stavební povolení po vejití vyhlášky v platnost. Domy a další objekty vybudované před tím, tuto povinnost sice nemají, ale hasiči hlásiče a hasící přístroje doporučují,“ pokračoval Václavík.

Kontroly instalace hlásičů požárů budou provádět při kolaudacích u rodinných domků pracovníci stavebních úřadů. „Hlásiče jsou malé a umísťují se většinou na strop. U některých objektů jako jsou domy s byty, či zdravotnická zařízení a podobně jsou umístění daná vyhláškou. Například v obytných domech musí mít hlásič každý byt,“ řekl vyšetřovatel požárů.

Václavík ani nevyloučil, že se někdy hlásiče mohou ozvat zdánlivě bezdůvodně. „Záleží na umístění. Jsou případy, kdy se například hlásič spustil, když byl v blízkosti trouby v kuchyni, a tu někdo prudce otevře. Pak se k hlásiči dostalo rychle větší množství horka a zařízení spustilo alarm,“ uvedl jeden z možných důvodů spuštění hlásiče.