Tři stará antuková hřiště v jeho areálu totiž zmizí a místo nich vyroste netradiční klidová zóna a dvě nové hřiště s umělým povrchem.
„Nyní jsme sice na mrtvém bodě, jelikož je zima, ale s příchodem jara se opět pustíme do práce," popisuje ředitel gymnázia Petr Kačírek.
Úspory nepokryjí vše
Škola se k akci rozhoupala, protože byl stav původního sportoviště velmi špatný.

Etapy
První etapou revitalizace hřiště je vybudování klidové zóny a venkovní učebny.

Na jaře dojde k osetí plochy a vysázení okrasných dřevin.

Část prostoru bude vydlážděná. Na místě by také měl být postaven zastřešený altán a škola plánuje nákup zahradního nábytku.
Tato etapa bude stát zhruba osm set tisíc korun a hotová by měla být na přelomu jara a léta.

V následující fázi má dojít k vybudování dvou hřišť s umělým povrchem. Na tuto etapu zatím škola nemá dostatek prostředků.

Gymnázium revitalizaci financuje z našetřených peněz získaných pronájem a také z fondů.

„Nedalo se na nich už ani hrát. Ležet ladem jsme je však rozhodně nechtěli nechat, a proto jsme se do projektu pustili," vysvětluje.
Revitalizace je však finančně náročná a gymnázium zatím nemá dost prostředků na realizaci všech jejích etap.
Dostatek peněz má však alespoň na první z nich – vybudování klidové zóny a venkovní učebny.

„Na jaře osejeme trávou volnou plochu, která vznikla namísto jednoho z hřišť," poznamenává ředitel.
Jedná se o část směrem do ulice. Škola tu také chce vysázet okrasné dřeviny, část prostoru vydláždit zámkovou dlažbou a nakoupit venkovní nábytek.
„Pokud vše půjde podle plánu, měl by tu stát také zastřešený altán. Chceme, aby místo sloužilo jako venkovní učebna, především pro přírodovědné předměty," poznamenává Petr Kačírek.
Odhaduje, že hotovo by mohlo být na přelomu jara a léta. Vše však záleží na počasí. „Uvidíme, jak dlouhá bude zima," říká.

Další etapy – vybudování hřišť s umělým povrchem a celkové dokončení této nové zóny je závislé na dostatku finančních prostředků.
Ačkoli se Petr Kačírek považuje za optimistu, raději prý zůstává stát nohama na zemi. „Až budou peníze, budeme pokračovat. Bez nich to logicky nejde," směje se.
Byl by však velice rád, kdyby se podařilo všechny práce dokončit do oslav výročí školy.

To připadá na dny mezi 17. a 19. listopadem.
„Určitě by to bylo skvělé, ale můj hrubý odhad na dokončení je rok 2015.
První část projektu, vybudování venkovní učebny, přijde školu na necelý milion korun. „Je to částka kolem osmi set tisíc," prozrazuje ředitel.
Dvě hřiště prý stačí
Suma za realizaci celého projektu se bude podle ředitelova odhadu pohybovat mezi dva a půl a třemi miliony.
Část z této ceny by mohla pokrýt dotace a peníze z fondů, další pokryje škola sama.

Dokázala totiž ušetřit.
„Finance získáváme pronájmem a šetříme je. Nejsou to rozhodně malé částky. Velkou část z ceny projektu zaplatíme sami," uvádí Petr Kačírek.
Z úprav prostoru vytěží nejen studenti, ale také pedagogové.

„Reakce jsou pozitivní, hlavně učitelé biologie mají velká očekávání. Jinak se k revitalizaci sbor zatím staví vlažně. Přeci jen je to stále jen staveniště," podotýká ředitel.
Chmury podle něj nepociťují ani tělocvikáři, kterým ubude jedno z hřišť. „Dvě jsou podle mého i jejich názoru dostačující a navíc díky tomu i ušetříme." Vybudování venkovní učebny totiž vyjde levněji.