Na slavnostní akt přijali pozvání starosta Týniště nad Orlicí Jaroslav Matička, zástupci různých firem a společností, kteří podpořili tento projekt. Automobil bude využíván pro ambulantní pečovatelskou službu a klienty domova pro seniory.

Téměř 500 vozů

Naše organizace měla možnost s touto agenturou spolupracovat již v roce 2007, kdy nám bylo předáno první vozidlo Renaul Kango Express, které je využíváno terénní pečovatelskou službou. V loňském roce jsme ji znovu oslovili a navázali opět spolupráci s jejími obchodními zástupci manželi Lukeslovými, za jejichž přispění se podařil získat pro naši organizaci další nový sociální automobil.

Českomoravská reklamní agentura Kompakt s.r.o. realizuje projekt sociální automobil od roku 1997, prostřednictvím svých obchodních zástupců. Vytvořila systém, který umožnil předat ústavům, domovům a dalším zařízením, kteří pečují o děti, seniory či dospělé lidi nějakým způsobem postižených, již 497 sociálních automobilů po celém území naší České republiky a to díky, firmám či společnostem, které si zakoupí reklamní plochy na těchto vozidlech.

Vlastní životní styl

Geriatrické centrum je zařízení, které poskytuje sociální služby v rámci domova pro seniory, terénní a ambulantní pečovatelskou službu. Je příspěvkovou organizací Města Týniště nad Orlicí.
V domově pro seniory máme 42 klientů nad 65 let, kteří nemohou být doma ani za přispění rodiny či pečovatelských služeb, jelikož potřebují trvalou pomoc další osoby.

Do domova pro seniory jsou přijímány přednostně osoby z Týniště nad Orlicí a spádových obcí. V případě naplnění těchto potřeb přijímáme osoby i z jiných regionů.

Pečovatelská služba zajišťuje sociální služby seniorům od 65 let a osobám se zdravotním postižením od 27 let, jejichž situace vyžaduje pomoc další osoby z důvodu snížení či ztráty soběstačnosti a schopnosti postarat se o domácnost, svoji vlastní osobu, žijících v regionu Týniště nad Orlicí a spádových obcích a dále v obcích, které mají uzavřenou Smlouvu o zajišťování a poskytování pečovatelské služby.
Celková kapacita pečovatelské služby je 120 klientů.

Provozní doba je denně od sedmi do 20 hodin, což umožňuje seniorům a osobám se zdravotním postižením i nadále žít v domácím prostředí za důstojných podmínek a zachovat si vlastní životní styl.

Součástí Geriatrického centra je také Dům s pečovatelskou službou s dvaceti byty zvláštního určení.
Ráda bych vyjádřila jménem našeho zařízení velké poděkování za ochotu a vstřícnost všem, kteří podpořili projekt sociální automobil a tak nám umožnili získat krásný nový automobil pro naše klienty.

Marie Vacková, ředitelka GC