Martin Gálus pracuje již osm let jako vedoucí Centra pro zdravotně postižené. Před rokem však prošel odborným školením, které včera zakončil v Praze závěrečnou zkouškou. Klientům CZP totiž mimo jiné nabízí zdarma odborné poradenství, týkající se nového vztahu uživatel – poskytovatel.
I v minulosti jste zde postiženým občanům radili.

V čem se tato služba změnila?

„K zásadní změně došlo prvním lednem loňského roku, kdy nabyl účinnost nový zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb. Zmíněné datum totiž přineslo změnu, která má uvést bývalý model sociální péče ve skutečně moderní systém sociálních služeb. I v novém systému však existují určitá úskalí a jedním z nich je změna postavení dřívějšího klienta sociální péče v osobu, kterou nové sociální služby označují jako uživatele. Až do roku 2006 bylo třeba o poskytnutí služby požádat, a to podáním příslušné žádosti. Ta byla ve většině případů zařazena do pořadníku a pak obdržel občan nebo jeho zákonný zástupce zprávu určující ústav, do něhož se má dostavit. Od začátku roku 2007 je situace zcela jiná. Novinkou je, že občan hodlající využívat sociální služby si musí najít vhodného poskytovatele. Namísto dřívějšího rozhodnutí orgánu veřejné správy musí občan uzavřít s poskytovatelem soukromoprávní smlouvu.“

Nový vztah funguje již přes rok. Jaké máte zkušenosti právě s uzavíráním smluv?

„To je docela problém, protože ne všichni si právě tuto změnu uvědomují a řídí se jí. Za loňský rok jsem řešil asi deset případů. Jde právě o to, aby zmíněné smlouvy byly výhodné pro uživatele i poskytovatele, ale postižení klienti jsou pro nás na prvním místě. Podle dosavadních zkušeností lze říci, že většina smluv, které jsem viděl, byla zvýhodněna spíše pro poskytovatele.“

Se kterými poskytovateli spolupracujete?

„Zatím máme smlouvy s pečovatelskými službami v Rychnově, s farní charitou i s rychnovským Ústavem sociální péče – Domečky. Je však škoda, že o naší službě, která je zcela zdarma, ví jen málo našich klientů. Přitom postižených občanů evidujeme kolem 350. Návštěvní hodiny máme denně mimo víkendy."