Galerie se chce věnovat místům našeho regionu, která připomínají tuto velkou osobnost našich dějin.

Dnes zabrousíme do nejbližšího okolí Opočna, tím je město Dobruška, kde se od 30. let minulého století mohou chlubit Husovým sborem.
Zatímco Galerie na chodníku přinese informace o událostech, které stavbě předcházely, my se podívejme na okamžik, kdy bylo o stavbě definitivně rozhodnuto a mohl být položen základní kámen. Tímto dnem D byl pro Dobrušku 21. červenec 1935. Pískovcový kámen byl přivezen z Ostaše, ze Sluje českých bratří, v níž se v protireformačním období konaly bohoslužby tajných evangelíků.

Pracovalo se rychle, takže za necelý rok – 24. května 1936 – se mohlo konat velké slavnostní otevření dobrušského Husova sboru. Slavnost trvala po celý den. Vzpomínka na otevření Husova sboru v Dobrušce od Alfreda Šrenka, která je uložena v dobrušském Vlastivědném muzeu, uvádí i odhadovaný počet účastníků slavnosti – úctyhodné čtyři tisíce.

Husův sbor otevřel Československé církvi nové možnosti jejího působení. Vedle bohoslužeb se v něm pořádala i řada divadelních představení, koncertů a dalších akcí, které obohatily kulturní život města.

Dobruška se stává dalším městem, které bude mít své místo v opočenské Galerii na chodníku. Pozadu nezůstane ani Vamberk, který se může pyšnit pomníkem Jana Husa. Na pozdrav z Vamberka se můžete těšit v některém z příštích vydání Deníku.

Blíží se šestisté výročí upálení mistra Jana Husa. Na stránkách Rychnovského deníku se mu chceme věnovat po celý červen. Proto jsme vyzvali obce, kde se nachází pomníky této významné osobnosti českých dějin, aby se ozvaly. Stojí-li některá památka na Jana Husa právě ve vaší obci či městě, kontaktujte nás.
Dana Marková