Důvodem je především blízkost kvasinské automobilky a průmyslové zóny Solnice - Kvasiny. Právě kvůli jejími rozvoji teď míří obří investice i do dopravní infrastruktury regionu.

"Stavba obchvatu Domašína pokračuje podle harmonogramu a platí dokončení letos v prosinci," říká vedoucí vedoucí Oddělení průmyslových zón Centra investic, rozvoje a inovací Jana Jiráňová.

Obchvat staví společnost Eurovia CS za 64,6 milionu korun bez DPH. Celkové náklady, které zahrnují výkupy pozemků, archeologický průzkum či projektové práce, budou 135 milionů korun včetně DPH. Dosud se proinvestovalo 77 milionů korun, financování obchvatu plně pokryje Státní fond dopravní infrastruktury. Součástí stavby budou i dvě retenční nádrže, které budou odvádět vodu ze silnice do Třebešovského potoka.

Při pokládce byla přitom využita metoda, která se doposud uplatňovala spíš při budování dálniční sítě, takzvaná 3D nivelace.

"Je moderní a účinnou metodou při pokládce – geodet ve spolupráci se zpracovatelem projektové dokumentace vytvoří 3D model, tato data se nahrají do finišéru a pomocí totální stanice je finišér schopen pokládku řídit – tedy šířku i výšku vrstvy. Výhodou je především přesnost. A nemusí se vytyčovat trasa pomocí lakodráhy, finišér si snímá data z 3D modelu," vysvětluje Jana Jiráňová.

V současné době prý probíhá ohumusování svahů zemního tělesa a dosypávají se zemní krajnice: "Od 30. srpna se chystá pokládka ložní a obrusné vrstvy."

Psali jsme již:

Více k budovaným obchvatům:

Obchvat Domašína

Přeložka v délce 1 984 metrů povede volnou plochou mezi Domašínem a Černíkovicemi, plynule se napojí na současnou komunikaci před a za Domašínem. Přístup do Domašína bude řešen od silnice II/321 pomocí okružní křižovatky.

Obchvat Doudleb nad Orlicí

V délce 2 780 metrů je situován v celém svém úseku severně od stávající zástavby. Trasa vede jejím severním okrajem a prochází volným koridorem pod bývalým školním statkem, který tak bude od obce oddělen. S napojením se počítá na již realizovanou přeložku silnice I/11 kolem Vamberka.

Letos začaly práce také na obchvatu Doudleb nad Orlicí, který spadá do gesce Ředitelství silnic a dálnic. "Podle aktuálního harmonogramu by obchvat Doudleb nad Orlicí měl být dokončený do února 2023. My doufáme, že se ho povede zprovoznit do Vánoc roku 2022, když stavba bude probíhat bez problémů," sdělil před nedávnem generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.

Kromě stavebních dělníků se však na trase budoucího obchvatu stále ještě pohybují archeologové, kteří tu pokračují ve výzkumu. Jak upozorňuje archeoložka Muzea a galerie Orlických hor Martina Beková, před sebou toho mají ještě dost: "Jsme v současné době na úplně nejbohatším úseku. Vzhledem k silné hustotě osídlení a sprašové půdě v oblasti se daly další nálezy předpokládat."

Současná lokalita, kterou archeologové prozkoumávají, spadá do doby římské.

Další obchvaty, které plánuje kraj, jsou zatím jen na papíře. "Jsou v přípravě – Solnice stále čeká na poslední výkup pozemků, u východního obchvatu Častolovic a Lipovky se připravují žádosti o vydání územního rozhodnutí," dodává Jana Jiráňová.