Sólistu doprovodila Talichova komorní filharmonie za řízení svého uměleckého šéfa Jana Talicha.

Zazněla sugestivní Ciaccona d moll Johanna Sebastiana Bacha a dvě krásná díla Wolfganga Amadea Mozarta – Symfonie č. 40 g moll a Koncert pro housle a orchestr G dur, v kterém Ivan Ženatý perfektně vystihl styl, byl virtuózní a elegantní, až se lehkostí vznášel. Potleskem ve stoje si publikum vyžádalo přídavek – Preludium E dur J. S. Bacha v podání Ivana Ženatého.

Vyvrcholením koncertu bylo slavnostní předání Ceny MHF F. L. Věka za neobyčejný přínos regionu v oblasti kultury. Posláním projektu je ocenění osobností, které se svým celoživotním dílem nebo mimořádným uměleckým počinem zasloužily o kulturu regionu.

Festivalový výbor se rozhodl udělit tuto cenu Václavu Rabasovi, který ji převzal z rukou senátorky Parlamentu České republiky Miluše Horské.

Předání se zúčastnil i hudební skladatel Luboš Sluka, který je držitelem tohoto ocenění z roku 2011.

Festival F. L. Věka bude v následujících týdnech pokračovat, v neděli zavítá festival do sousedního Opočna, kde v Kodymově národním domě zahraje od 16 hodin profesorka Pražské konzervatoře, vynikající klarinetistka Ludmila Peterková společně s Bennewitz quartetem.

V neděli 14. října vystoupí v kostelíku Sv. Ducha v Dobrušce nejmladší koncertní mistr v historii České filharmonie – Josef Špaček koncert zpestří varhanní skladby v podání Václava Uhlíře.  (bn)