Vše začalo již před dvěma desítkami let pátráním po jménech a datech předků, jejichž rodokmeny se Zdeněk Šedivý rozhodl sestavit. "Myslel jsem, že to bude pro rodinu zajímavé, ale nebylo, takže jsem o nich začal psát první kroniku. Kromě jejich životů, kdy jsem zjišťoval, co to bylo za lidi a co prožili, jsem do ní začlenil i dobové reálie, jak obdělávali půdu, co jedli, jak slavili svatbu, jak se pohřbívalo. V každé kronice jsem popisoval něco jiného, abych se neopakoval," svěřil se na sobotním setkání archivářů, kronikářů a rodopisců Orlicka a Náchodska v Kounově.

Při této příležitosti se podělil se svými poznatky i s kolegy. "Necítím se jako kronikář, ale jako amatérský genealog, sepisuji jen kroniku rodu,“ dodal Zdeněk Šedivý, který v Kounově zaujal tématem své přednášky Poznejte předky podle horoskopu.

AKRON je zkratka pro volné zájmové sdružení zájemců o historii a genealogii z celé České republiky, Evropy i USA. Členové tohoto zájmového sdružení se scházejí pravidelně každý rok první nebo druhou sobotu v měsíci červenec v hotelu Zlatý potok v obci Kounov u Dobrušky. Zkratka AKRON vznikla z počátečních písmen oborů historie a názvů míst, kterých se historie týká. A=archiváři, K= kronikáři, R = rodopisci, O = Orlických hor a N = Náchodska. Toto volné zájmové sdružení má své členy v USA, Německu, Rakousku a na Slovensku.

Úvodního slova na setkání se ujala zakladatelka sdružení Zdena Hartmanová. Ta také spolu s Janem Škodou, archivářem Hlavního města Prahy, který pochází z Rovného, povyprávěla na téma Mlýny a pily v našem kraji. Josef Jiránek, odborník zejména na historii textilního průmyslu, zvolil téma Babičku zná každý, ale znáte dědečka? A svou přednáškou o historii železniční dopravy v severovýchodních Čechách přispěl Jiří Stach.

Po polední hodinové přestávce, kterou kromě obědu využili členové sdružení k neformálním diskuzím, následovala přednáška profesionálního genealoga, tradičního hosta a přednášejícího, Petra Kalivody. Tentokrát na téma Genealogie a geny. Setkání ukončila neformální diskuze ve skupinkách podle oblastí zájmů a osobních známostí.