Pět sochařských výtvorů, kdy autoři čerpali náměty ze světa zvířat, tentokrát vzniklo pro místní školku. Kromě toho se pořadatelé ze spolku Přátel hradu Skuhrov dočkali obohacení areálu o sochu šenkýřky a pro Brocnou tu vznikala zvonička a odléval se i zvon.