"Nápisy na podstavci uvádějí přibližně jeho historii: Jiřík Turek, domkář a tesařský pomocník, byl vyšetřován pro „kacířství" v období nové vlny pronásledování nekatolíků za císařů Leopolda a Karla VI., v letech 1718-19 a znovu po roce 1730. Aby se vyhnul trestu, v roce 1732 z Týniště utekl. Obec zabavila jeho majetek (domek a pole) a zavázala se věnovat část výtěžku z jejich prodeje na postavení sochy. Závazek však splnila mnohem později," uvádějí stránky města Týniště nad Orlicí.

Avšak na sloupu původně žádný nápis nebyl, doplněn sem byl až po letech. O vybudování rokokové balustrády se pak zasloužil týnišťský obchodník dřívím a plavec vorů Karel Podolský.