V kronice Základní školy a mateřské školy v Přepychách stojí: "Dne 1. července 1989 nastoupil na funkci ředitele školy bývalý žák školy Mgr. Jan Macháček." Tato informace je aktuální dodnes. Jan Macháček vede základní (a dnes i mateřskou) školu v Přepychách už více než tři desítky let.

Jedná se bezesporu o obdivuhodně dlouhou dobu. Ředitel školy v Přepychách je navíc ztělesněním toho, čím byli učitelé v minulosti, především v době národního obrození - venkovským učitelem se vším všudy. Vedle řízení školy a vlastní pedagogické činnosti se podílí na chodu obce coby místostarosta, je hybatelem kultury coby pořadatel festivalu dechové hudby, zpěvákem dechovky a populární kapely, členem mysliveckého sdružení, také divadelním ochotníkem atd.

Po absolvování dobrušského gymnázia vystudoval v letech 1976 až 1980 Pedagogickou fakultu v Hradci Králové. Svoji kariéru pedagoga zahájil v roce 1981 v Základní škole v Českém Meziříčí a od roku 1989 působí na té přepyšské.

"Během těch roků jsem učil asi na 200 dětí v Přepychách a asi 100 v Českém Meziříčí. K učitelství mě přivedly zkušenosti z vedení zájmových a sportovních kroužků mládeže a bohaté zkušenosti v kulturní a společenské činnosti (hudba, myslivost, sport, divadlo). Mým vzorem a později i mysliveckým kolegou byl pan řídící učitel Václav Řehák v Přepychách a pozdější kolegové, učitelé Marie Rathouská  a Václav Malý v Základní škole Opočno a profesor Václav Čáp na gymnáziu. Od nich jsem se učil lásku k přírodě, dějinám, kultuře, preciznosti a zodpovědnosti," svěřil se Jan Macháček.

U příležitosti blížícího se Dne učitelů poděkovala Janu Macháčkovi za jeho práci při výchově nové generace „Přepyšáků“ starostka obce Zdeňka Seidelová a předala mu Plaketu Jana Ámose Komenského: „Rozhodli jsme se panu řediteli poděkovat a podpořit ho v dnešní nelehké době v jeho práci. Naše škola má pod jeho vedením velkou úspěšnost v počtu studentů, kteří pokračují šestou třídou na víceletých gymnáziích v Dobrušce nebo v Rychnově nad Kněžnou.“