Navzdory odlehlé poloze za hřebeny Orlických hor je tato akce velice vyhledávána i návštěvníky ze vzdálených koutů regionu.

„Každoročně na jarmark dorazí až tisícovka návštěvníků. Milovníci kultury mohou návštěvu jarmarku spojit s adventním koncertem, který proběhne v místním kostele od dvou hodin," uvedla Zdenka Burešová z občanského sdružení Neratov.

Zájem je oprávněný. Výrobky všech tří zdejších dílen jsou držiteli ochranné známky Originální produkt Orlické hory. Ten garantuje původnost výrobku, ekologicky šetrné postupy i vysokou řemeslnou hodnotu. V nedávné době navíc sdružení Neratov obdrželo prestižní značku „Práce postižených".

Jaké chráněné dílny provozuje sdružení Neratov

Chráněné dílny Kopeček se nacházejí v Bartošovicích v Orlických horách.

Zaměstnávají okolo dvaceti lidí, kteří se mohou věnovat výrobě keramiky, pletení košíkářských výrobků nebo tkaní.

Většina zdejších zaměstnanců dojíždí ze svého bydliště. Jiní z chráněného bydlení v Neratově. Někteří ale pracují z domova.

V blízkém Neratově, kde se nachází chráněné bydlení, fungují ještě dvě další chráněné dílny.

Osoby se zdravotním postižením mohou pracovat v chráněné dílně „Kuchyň", která se stará o stravování velké části populace Neratova, nebo zvelebovat okolní prostředí při různých zahradních pracích.