Nachází se v prostorách suterénu školy na místě bývalých cvičných kuchyní využívaných kdysi rodinnou školou.

Prostory byly vymalovány a vybaveny nábytkem i technikou pro jednotlivá pracoviště a zasedací část.

Slavnostního otevření fiktivní firmy se zúčastnila vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy královéhradeckého Krajského úřadu Radmila Šulcová, krajský zastupitel Karel Janeček, starosta a místostarosta města Kostelec nad Orlicí Jiří Bartoš a Luboš Lerch a zástupci místních úřadů a firem včetně bývalé dlouholeté ředitelky školy Anny Oberreiterové.

V úvodu účastníky přivítal ředitel školy Václav Pavelka a vyučující předmětu Fiktivní firma Jan Hostinský informoval přítomné o cílech a obsahu výuky tohoto předmětu, připravujícího studenty na práci ve skutečném podniku.

Studenti – zástupci jednotlivých fiktivních firem v další části jednání seznámili přítomné s organizační strukturou firmy. Ve fiktivních firmách jsou zpravidla vytvořena tato oddělení: ředitelství a sekretariát, právní oddělení, obchodní oddělení, marketing, finanční oddělení, mzdová účtárna, sklad.

U všech oddělení studentky a studenti popsali náplň práce a uvedli potřebné znalosti a dovednosti, popř. další předpoklady pro jednotlivé pracovní pozice, např. znalost účetnictví, jazykové znalosti, flexibilitu aj.

Poté ředitel školy Václav Pavelka a bývalá ředitelka  Anna Oberreiterová přistoupili ke slavnostnímu přestřižení pásky, jímž byla učebna oficiálně otevřena a předána studentům do užívání.

Doufejme, že se práce v nové učebně bude studentům nejenom líbit, ale také dařit, aby jim přinesla co nejvíce zkušeností a nových, v praxi využitelných poznatků.   Za OA TGM Alena Svátková