„Podobnou smlouvu bych jako právník v životě městu jako subjektu nedoporučil podepsat. Zaprvé je jednostranná a zadruhé má právní pochybení. Jestliže jste se dohodli na změně placení nájemného, měl být udělán písemný dodatek a ten jste nám nepředložili,“ vystoupil na zasedání právní zástupce občanů Břetislav Fiala z Kostelecké Lhoty. Právě řádné neplacení nájemného firmou Šumbor bylo hlavním argumentem signatářů petice proti nájemní smlouvě, která byla podepsána již v roce 2005.

„V době, kdy k tomu došlo, jsme hledali způsob, jak vyřešit situaci městských lesů, ekonomicky využít bývalý vojenský prostor a zajistit recyklaci stavebního materiálu. Teď se situace změnila,“ připustila po zasednání starostka Ivana Červinková.

(ign)