Nové výrobní prostory firmy FAB nabízejí desítky pracovních příležitostí.


„Rychlá expanze s sebou nese velké nároky na získávání nových, vysoce kvalifikovaných pracovníků, kteří dokáží moderní technologii zvládnout. FAB proto spolupracuje s českými technickými univerzitami, od kterých si slibuje příliv schopných a motivovaných absolventů do výroby,“ uvedl ředitel divize Stavební zámky a jednatel společnosti FAB Roman Adami. Jak také dodal, proškolení těchto lidí v samotném procesu trvá i několik let.

Bohužel, právě lidé žádající o práci ve firmě často požadované vzdělání nemají. „Volná pracovní místa má firma v nabídce již delší dobu. Nejčastěji a ve větším počtu se nabízí funkce seřizovač – operátor CNC strojů a center. Občané evidovaní na pracovním úřadě však kvalifikaci a potřebné vzdělání na vykonávání této profese postrádají,“ potvrdila problém Lenka Ulrichová z rychnovského úřadu práce.

FAB je přesto jedním z nejdůležitějších průmyslových zaměstnavatelů v regionu, dokládá to i fakt, že v Rychnově v něm pracuje 530 zaměstnanců. Mateřská firma ASSA ABLOY dává práci v celé České republice více než 1100 lidem.

 

Význam rychnovského podniku odpovídají investice, které mají za cíl zvýšit jeho produkci do roku 2010 až za hranici 10 miliónů kusů cylindrických vložek ročně, teda asi na trojnásobek současného stavu. Nový výrobní hala za 135 miliónů korun zvětšila výrobní prostory o více než 8000 čtverečních metrů, tedy na téměř dvojnásobek současné plochy .Prostorové řešení haly umožní především snadný tok materiálu, který spolu spoužitím moderních technologie CNC obrábění od švýcarského výrobce, robotizací montáže a sledováním výrobních zakázek pomocí čárového kódu přispěje kvýraznému zkrácení dodacích lhůt.. Tím se zvýší schopnost pružně reagovat na požadavky zákazníků, což je jednou zhlavních priorit.