Některé takové se nacházely nebo stále nacházejí i v rychnovském okrese. „Nejsou přechody jako přechody. Některé splňují z hlediska bezpečnosti chodců nastavené standardy a o to jde přece na prvním místě. Jiné ale byly v minulosti udělány polovičatě nebo jsou nevhodně umístěné. Chodcům pak poskytují medvědí službu, protože ti jsou obecně na přechodech méně ostražití, ačkoliv se prakticky pohybují na nebezpečném místě," vysvětlil Rudolf Petřík, vedoucí Dopravního inspektorátu v Rychnově nad Kněžnou.

Po úpravě pravidel silničního provozu z roku 2000 se na tuto problematiku začala dopravní policie více zaměřovat. Většina nebezpečných přechodů tak ze silnic Rychnovska již vymizela.

Na vylepšení dalších se pracuje. Po úpravách křižovatky u čerpací stanice v Dobrušce přijde v nejbližší době na řadu přechod k místní části Křovice. „Na zvýšení bezpečnosti tohoto místa se již pracuje," potvrdil Pavel Rufr, zástupce vedoucího Odboru dopravy v Dobrušce.

Navrhnut k úpravě je také přechod v Lípě nad Orlicí nebo v Rychnově u Labutě. Řešením jsou většinou ostrůvky nebo nástupní místa, která přechod zúží a řidiče směřují k pomalejší jízdě, což se již podařilo v celém průtahu Kostelcem nad Orlicí. V Týništi pomohlo zřízení kruhového objezdu.

Nebezpečí ale stále číhá na chodce třeba před Úřadem práce v Rychnově. Tamní zebra je riziková svou délkou i tím, že protíná více jízdních pruhů. Její úprava by měla být realizována spolu se zamýšlenou přestavbou přilehlého průmyslového areálu na nákupní centrum. „Pro tento případ by se ostrůvek ani nehodil. V místě by měl vzniknout nový kruhový objezd, čímž by došlo k snížení počtu jízdních pruhů," naznačil pravděpodobný vývoj Jiří Brandejs z Odboru výstavby a životního prostředí v Rychnově nad Kněžnou.

Některé zebry ale nejspíše čeká odstranění. Takto ohrožené se nacházejí v Podbřezí, Cháborách nebo v Běstvinách. „Je to citlivá otázka, na niž má místní samospráva mnohdy jiný názor. Místní občané si totiž myslí, že bez přechodu nepřejdou, ale to není pravda. V mnoha případech je to naopak bezpečnější, a to zejména tam, kde jsou přechody nestandardní z hlediska bezpečnosti chodců. V takovém případě je lepší, když v místě nejsou vůbec, " dodal Rudolf Petřík.

Naopak obnovení přechodu by se měli dočkat v Lipovce.

Které přechody jsou nebezpečné

před Úřadem práce v Rychnově
(velká délka, více jízdních pruhů)
v Rychnově u Labutě
(leží ve vjezdu na parkoviště)
v Lípě nad Orlicí
(zasahuje do zastávek autobusu)
v Podbřezí
(leží mimo uzavřenou obec)
v Běstvinách
(nachází se v zatáčce mimo obec)
v Cháborách
(u výjezdu z lesa)