Ke svému patnáctiletému působení uspořádalo sdružení Euroregion Glacensis výroční konferenci v Rychnově. Ta nebyla založena na mapování toho, co se již stalo, ale zejména na budoucnost. Sdružení se zabývá především rozvojem přeshraničních kontaktů a mezinárodní spolupráce.

Za ta léta se podařilo vybudovat několik zajímavých partnerství. Některé obce jsou aktivnější, jiné méně, a sdružení se rozhodlo, že ocení partnerství mezi městy v různých oblastech.

„Oceněné obce vybírala komise na základě přihlášky partnerských měst. Ty pak předložily své projekty a své výsledky a na základě toho bylo posuzováno, kdo vyhrál,“ vysvětlil předseda Euroregionu Miroslav Kocián.

„Našim cílem je dostat se ještě více do povědomí mladých lidí, kteří ještě nemají historickou zábranu takzvané železné opony a kteří se můžou přirozeně setkávat a navazovat kontakty se svými partnery na druhé straně hranice. Můžeme tak vychovat novou generaci, která nebude mít v hlavách historii, a integrovat celé česko - polské přeshraničí,“ vysvětlil sekretář Euroregionu Glacensis Jaroslav Štefek.

Za velký úspěch považuje to, že se stali důvěryhodnou institucí pro orgány na centrální úrovni ministerstva a díky tomu Euroregion přerozdělil prostředky z programu Česká republika - Polsko jenom v období sedmi až třinácti let zhruba ve výši zhruba dvě stě milionů korun. „Peníze rozdělujeme převážně na setkání,“ objasnil Štefek.

Novinkou je námět, jehož cílem je vytvořit integrovaný projekt zabývající se výstavbou a rekonstrukcí rozhleden na česko - polské hranici. „Už několik let se zabýváme tématem rozhledny a vyhlídkových míst. Máme zhruba 15 subjektů, které mají připravenou dokumentaci, ale nemají na to finance. Pokud uspějeme, tak by mělo vzniknout několik nových zajímavých míst pro rozvoj turistiky,“ řekl Štefek.

Oceněné obce

• Spolupráce v oblasti společných kulturních akcí
Broumov - Nowa Ruda
Staré Město - Stronie Slaskie

• Spolupráce v oblasti zachování a obnovy historického dědictví
Králíky - Miedzylesie

• Společná prezentace na výstavách a veletrzích cestovního ruchu
Česká Skalice - Gmina Klodzko

• Tvorba společných propagačních produktů
Ústí n. O. - Bystrzyca Klodzka

• Spolupráce v oblasti společné infrastruktury cestovního ruchu
Orlické Záhoří - Bystrica Klodzka

• Spolupráce v oblasti volnočasových rekreačních aktivit a sportu
Meziměstí - Mieroszów

• Spolupráce v oblasti spolkové činnosti
Nové Město n. M. - Duszniky Zdroj

• Spolupráce v oblasti řešení krizového řízení
Hronov - Kudowa Zdro

• Přeshraniční spolupráce škol, mládežnických organizací
Lanškroun - Dzierźoniów

• Spolupráce v oblasti péče o přírodu a krajinu
Náchod - Kudowa Zdroj