Novou bioplynovou stanici v Trnově vybudovala společnost agriKomp Bohemia, člen sdružení CZ Biom.

„Jedná se o unikátní stanici, která vyrábí energii výhradně z místních zdrojů, především z kejdy. Tuto energii transformuje na elektrickou energii a teplo, které se rovněž v místě farmy využívají. Celá technologie je schopna fungovat i v ostrovním režimu. Projekt je energeticky soběstačný a nezávislý a vyrábí energii udržitelným způsobem,“ vysvětluje obchodní ředitel společnosti Ondřej Frič.

Stanice byla uvedena do zkušebního provozu ke konci roku 2023. 28. června si ji během dne otevřených dveří od 10 do 17 hodin bude moci prohlédnout i široká veřejnost.

Malé bioplynové stanice (BPS) s kapacitou do 500 kW spotřebovávají většinu produkované energie lokálně, což je činí méně náchylnými na změny vnějších podmínek. Využívají místně dostupnou biomasu, která by nebyla dostatečná pro větší zařízení. V Česku je kolem 400 zemědělských bioplynových stanic. Z kejdy, senáže, cíleně pěstovaných plodin nebo nejrůznějších bioodpadů vyrábějí bioplyn. Bioplyn se spaluje v kogeneračních jednotkách a produkuje obnovitelnou elektřinu a teplo. Je také možné ho upravit na kvalitu zemního plynu – biometanu, který může v dopravě nebo v plynárenské soustavě nahrazovat zemní plyn. /Zdroj: agriKomp Bohemia/

Na zelené louce za Trnovem vyrostly kromě bioplynové stanice nové stáje pro dojný skot, dojírna, kompletní kejdové hospodářství, silážní žlaby a areálové rozvody tepla a elektřiny.

„Z technologií bych zmínil zejména obrovské plynojemy Biolene s celkovou kapacitou 12 tisíc m3, které slouží jako akumulátory pro vlastní spotřebu energie. Dvě kogenerační jednotky BGA 136 o celkovém instalovaném výkonu 500 kWel. zajišťují dostatek elektřiny pro provoz stáje a dojírny. Přebytky elektřiny posílá bioplynová stanice do distribuční sítě. Výkon kogenerací umí být řízen spotřebou farmy, všechny technologie tak mohou fungovat i při výpadku distribuční sítě elektřiny. Teplo z kogenerací se využívá pro vytápění fermentačních nádrží a vývin bioplynu. V trigenerační jednotce se teplo mění na chlad a zajišťuje tak chlazení nadojeného mléka. Zbylé přebytečné teplo je pak areálovými rozvody využíváno k vytápění budov,“ popisuje dále Ondřej Frič.

close Trnov. Technologie bioplynové stanice využívá k výrobě elektřiny a tepla místní zdroje, především kejdu. info Zdroj: se souhlasem z archivu agriKomp Bohemia zoom_in Trnov. Technologie bioplynové stanice využívá k výrobě elektřiny a tepla místní zdroje, především kejdu.

„Jsme velice pyšní na tento energeticky soběstačný projekt, neboť nových bioplynových stanic vzniká v ČR v posledních letech velmi málo. Děkujeme ZEAS Podorlicko, a. s., že si jako generálního dodavatele technologií vybral právě naši společnost, a přejeme BPS v Trnově bezpečný a spolehlivý provoz. Věřím, že tento projekt bude inspirací i pro další chovatele skotu,“ dodal.

„Bioplynová stanice je velice náročný a specifický provoz, je nepřetržitý, 24 hodin denně jsme na telefonu, ale zároveň si uvědomujeme, že v tuto chvíli to jsou provozy, které jsou pro nás nepostradatelné,“ uvádí vedoucí BPS Jan Vondráček.

Provozovatelem nové bioplynové stanice je ZEAS Podorlicko, a. s.. Společnost hospodaří v podhůří Orlických hor ve 27 katastrech na cca 4200 ha. Na střediscích v Bílém Újezdě a v Trnově chová 550 dojnic holštýnského plemene. Výrobna krmných směsí zajišťuje potřebu vlastní živočišné výroby a vyrábí směsi i pro ostatní odběratele. Bioplynová stanice slouží k účinnému ekologickému zpracování statkových exkrementů a fytomasy k produkci elektrické energie a tepla. Biomasa je zpracovávaná kvašením, vzniklý meziprodukt – bioplyn – pohání kogenerační jednotky. Prokvašená hmota (digestát) je použita jako ekologicky nezávadné, hodnotné hnojivo.

Pro malé BPS do výkonu 500 kW byla v roce 2016 zavedena provozní podpora tepla z bioplynu. K 1. lednu 2024 došlo ke změně zákona o podporovaných zdrojích prostřednictvím balíčku Lex OZE II, který obnovil podporu elektřiny pro tyto malé zdroje. Nicméně přijetím pozměňovacího návrhu bez řádného projednání přechodných ustanovení současně došlo ke zrušení podpory tepla. Jan Habart, předseda sdružení CZ Biom, k tomu říká: „Nyní se nacházíme v situaci, kdy podpora elektřiny není funkční, protože není notifikována a chybí rozvojový rámec stanovený aktivačním nařízením vlády, zatímco podpora tepla, přestože byla legislativně funkční, byla zrušena.“

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) přislíbilo tuto chybu napravit v rámci další novelizace zákona, konkrétně v připravovaném balíčku Lex OZE III. Očekává se, že od roku 2025 bude podpora tepla pro malé bioplynky znovu zavedena.

Za opětovné získání provozní podpory pro malé bioplynové stanice usiluje i Asociace soukromého zemědělství ČR (dále jen ASZ), která apeluje na ministra zemědělství v souvislosti s nynějším projednáváním novely zákona o podporovaných zdrojích energie (Lex OZE III). ASZ vidí budoucnost malých bioplynových stanic na rodinných farmách, které si mohou vyrábět energii nejen pro své vlastní potřeby, ale i pro potřeby obcí či malých podniků. Malé BPS jsou také zdrojem nových pracovních míst v jejich okolí, protože jen kvalitní pracovní síla zajistí funkční a bezproblémový provoz malých bioplynových stanic. /Zdroj: agriKomp Bohemia, CZ Biom/

S využitím tiskové zprávy

Mohlo by vás zajímat: Vlčí bob zapleveluje a ohrožuje louky v Orlických horách. I v Neratově

Lupina lidově nazývaná vlčí bob se silně rozmnožila také na loukách v Neratově v Orlických horách. | Video: Deník/Jana Kotalová