"Pro své zaměstnance vyhlásila společnost pohotovost a v případě nastalých poruch bude počet pracovníků v terénu, na dispečinku a v call centru ihned navýšen. V pohotovosti jsou také subdodavatelské firmy. Společnost přistoupila ke zrušení plánovaných prací (odstávek elektřiny) na pondělí 10. února a úterý 11. února z důvodu potřeby uvolnit maximum kapacit interních i externích pro likvidaci následků orkánu. Informace o aktuální situaci budou k dispozici na www.cezdistribuce.cz příp. www.bezstavy.cz. Pro starosty měst a obcí a členy krizových štábů společnost aktivovala další speciální krizové informační linky s přednostním odbavením. Poruchy je možné nahlásit na naši bezplatnou kontaktní linku 800 850 860," sdělila mluvčí společnosti Šárka Lapáčková Beránková.

Registrovaní uživatelé budou informováni o poruše prostřednictvím SMS. "Při kalamitním stavu v distribuční soustavě informujeme o poruchách na www.cezdistribuce.cz prostřednictvím médií a sociálních sítí. Během těchto plošných výpadků elektřiny nás kontaktujte v nezbytných případech, nebo pokud máte informace, které nám pomohou poruchy odstranit," dodala mluvčí Čezu.