Když v tomto týdnu Deník informoval o neudělení dotací Emauzskému domu v Rychnově nad Kněžnou pro rok 2010, způsobilo to živou diskusi nejen na webových stránkách Deníku. O. s. Emauzy nyní hodlá financovat sociální služby v Emauzském domě z vlastních zdrojů a uvažuje o bankovní půjčce.

Pochybení úředníků?

Nesouhlas vyvolalo vyjádření statutárního zástupce o. s. Emauzy ČR Radomíra Raise o příčinách neudělení dotací. „Důvodem je skutečnost, že zástupce krajského úřadu Královéhradeckého kraje při jednáních s MPSV již v roce 2009 požadoval, aby finanční prostředky nebyly pro Emauzský dům v Rychnově nad Kněžnou přiděleny,“ uvedl mimo jiné Rais. Rovněž vyjádřil nespokojenost s jednáním Krajského úřadu při komunikaci o vyhlášení veřejné zakázky Azylové domy - osoby bez přístřeší, financované z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. „Stát pozná solidní poskytování sociálních služeb, proto nerozhazuje penězi,“ reagovala například Halina Sehnoutová, bývalá podřízená Radomíra Raise.

Stejně jako František Vogl za odbor sociálních věcí Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou, tak i odbor sociálních věcí Krajského úřadu Hradec Králové pochybení úředníků odmítá: „Úředníci krajského úřadu postupují v této věci správně se snahou o maximální vstřícnost. Úředníci postupovali a nadále postupují správně a nikdo se nedopustil žádného pochybení. Nařčení odmítáme,“ hovoří mluvčí Krajského úřadu Hradec Králové Imrich Dioszegi.
„Kraje při přerozdělování prostředků ze státního rozpočtu dávají pouze své návrhy a doporučení,“ vysvětlil Dioszegi. O. s. Emauzy podalo pro rok 2010 žádost o poskytnutí dotace do dotačního programu B, který je určen sociálním službám s celostátním či neregionálním charakterem, a rozhodnutí o přidělení dotací podléhá ministerstvu práce a sociálních věcí. Vyjádření oddělení styku z veřejností MPSV na dotaz po příčině neudělení dotace pro Emauzský dům se však do uzávěrky nepodařilo získat.

K otázce vyhlášení veřejné zakázky Poskytování sociálních služeb Azylové domy – osoby bez přístřeší Imrich Dioszegi vysvětlil, že krajský úřad letos 17. 2. vyhlásil v pořadí třetí zakázku s tímto názvem (poprvé byla vyhlášena 2. 2. 2009, podruhé 24. 6. 2009). Veřejná zakázka byla vyhlášena proto, poněvadž při dvou předešlých krajský úřad neobdržel z regionu Rychnovska žádnou nabídku.

Rozpor s veřejnou soutěží

„Připadá mi naprosto neslýchané, že se Radomír Rais – jak sám uvádí – vyhlášení této zakázky na někom domáhal,“ podotýká Hana Bláhová, ředitelka společnosti Helpion, o. p. s.

„Připadá mi naprosto neslýchané, že se Radomír Rais – jak sám uvádí – vyhlášení této zakázky na někom domáhal,“ podotýká Hana Bláhová, ředitelka společnosti Helpion, o. p. s (bývalá předsedkyně o. s. Emauzy). „Samotná tato skutečnost je v příkrém rozporu s veřejnou soutěží, kterou vyhlašování veřejných zakázek předpokládá. Jakékoliv ovlivňování zadavatele potenciálním uchazečem, a to jak před vyhlášením zakázky, tak v průběhu zadávacího řízení, je nepřípustné a dokonce nezákonné,“ řekla dále. „Po pravdě řečeno se vůbec nedivím, že Emauzský dům pod vedením Radomíra Raise žádné dotace pro letošní rok nezískal, jelikož pan Rais – jak je vidět - vůbec nerozumí ani sociálním službám, ani podávání žádostí o granty a dotace. Odpovědnost za neuspokojivou finanční situaci Emauzského domu tedy rozhodně nenese žádný úředník,“ je přesvědčena Hana Bláhová.

Vyjádření mluvčího Imricha Dioszegiho z Krajského úřadu Hradec Králové

K nepřidělení dotace Krajského úřadu Královéhradeckého kraje při jednáních s MPSV:

Dotace MPSV jsou poskytovány v souladu s metodikou Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pro poskytování dotací
ze státního rozpočtu poskytovatelům sociálních služeb v oblasti podpory poskytování sociálních služeb v programech A a B.

Program podpory A slouží k podpoře poskytování sociálních služeb, které mají místní či regionální charakter, poskytovaných uživatelům služeb v souladu s místními či regionálními potřebami.
Program podpory B je určen sociálním službám, které mají celostátní či neregionální charakter.

O.s. Emauzy podalo pro rok 2010 žádost o poskytnutí dotace do dotačního programu B.

Kraje při přerozdělování prostředků ze státního rozpočtu dávají pouze své návrhy a doporučení.
Zároveň se snaží využít při financování sociálních služeb prostředky i z jiných zdrojů.

Královéhradecký kraj, spolu s MÚ v Rychnově nad Kněžnou doporučil využít možnosti financovat sociální služby v azylových domech v letech 2010 - 2012 v rámci ESF - Operační program lidské zdroje a zaměstnanost.

Královéhradecký kraj podporuje prostřednictvím individuálních projektů podobné služby pro osoby bez přístřeší např. Hradci Králové, Broumově a Náchodě.
Na poskytování sociálních služeb pro osoby bez přístřeší v regionu Rychnovsko byly v loňském roce vyhlášeny dvakrát veřejné zakázky. Krajský úřad pro ně neobdržel žádnou nabídku. V současné době je vyhlášena veřejná zakázka potřetí.

Poskytování sociální služby podle zákona č. 108/2006, o sociálních službách § 57 Azylové domy – osoby bez přístřeší bylo zařazeno do výzvy vyhlášené MPSV v rámci individuálních projektů z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Královéhradecký kraj podal žádost o poskytnutí dotace na financování sociálních služeb dle této výzvy. Po obdržení Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydané Ministerstvem práce a sociálních věcí byly příjemcem dotace tj. Královéhradeckým krajem poskytnuty všechny kroky k zahájení realizace projektu Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji. Tyto kroky mimo jiné souvisely s řádným vyhlášením veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Veřejné zakázky byly vyhlášeny v otevřeném zadávacím řízení v režimu nadlimitní veřejné zakázky a zveřejněny na webu kraje, ESF a ISVZ.

Veřejná zakázka s názvem: Poskytování sociálních služeb: Azylové domy – osoby bez přístřeší, č. 17/1 byla vyhlášena Radou Královéhradeckého kraje dne 02. 02. 2009. Na tuto část veřejné zakázky tj. pro region Rychnovsko jsme neobdrželi žádnou nabídku.

Vzhledem k tomu, že si Královéhradecký kraj uvědomoval závažnost a potřebnost provozování sociální služby – Azylové domy – osoby bez přístřeší v regionu Rychnovsko, rozhodl se zadavatel tj. Královéhradecký kraj opětovně vyhlásit tuto veřejnou zakázku.

Názor bývalé předsedkyně o. s. Emauzy

Po pravdě řečeno se vůbec nedivím, že Emauzský dům pod „vedením“ pana Raise žádné dotace pro letošní rok nezískal, jelikož pan Rais – jak je vidět - vůbec nerozumí ani sociálním službám, ani podávání žádostí o granty a dotace. Vyjádření pana Raise v článku vyznívá tak, jako by na peníze z veřejných zdrojů měl automaticky nárok, což je však ve skutečnosti naprostý nesmysl. Každý normální poskytovatel sociálních služeb ví, že získání jakékoliv finanční podpory je závislé na potřebnosti a kvalitě konkrétní služby a také na efektivitě a hospodárnosti jejího provozování. Odpovědnost za neuspokojivou finanční situaci Emauzského domu tedy rozhodně nenese žádný úředník (jak se pan Rais snaží veřejnosti namluvit), ale pan Rais sám.

Pokud jde o záležitosti kolem veřejné zakázky Královéhradeckého kraje, připadá mi naprosto neslýchané, že se pan Rais – jak sám uvádí – jejího vyhlášení na někom domáhal. Samotná tato skutečnost je v příkrém rozporu s veřejnou soutěží, kterou vyhlašování veřejných zakázek předpokládá. Jakékoliv ovlivňování zadavatele potenciálním uchazečem, a to jak před vyhlášením zakázky, tak v průběhu zadávacího řízení, je nepřípustné a dokonce nezákonné. Rozhodování o veřejných zakázkách má svá přísně stanovená formální pravidla a finančních prostředků se rozhodně nikdo nedomůže veřejnými vyhlášeními o domnělých pochybeních úředníků, o stavění barikád apod.


Mgr. Hana Bláhová
ředitelka společnosti Helpion, o. p. s.