Poslední zprávy z Krajského úřadu Hradec Králové a Ministerstva práce a sociálních věcí ČR hovořily o rozhodnutí neudělit o. s. Emauzy ČR pro letošní rok dotace.


Pro provozní účely a mzdové prostředky


V bezprizornosti organizace však nyní nastala změna: právě včera na zasedání zastupitelstva Královéhradeckého kraje byla o. s. Emauzy ČR přidělena dotace ve výši 200 tisíc korun pro provozní účely, rozhodnutím dotační komise Ministerstva práce a sociálních věcí ČR je přiřčena pro účely mzdových prostředků dotace ve výši 530 tisíc korun.

Situaci komplikuje fakt, že na budovu Horákovy vily v Ekologické ulici 510 v Rychnově n. K., která je ve vlastnictví sdružení, je omezeno vlastnické právo exekučním nařízením k prodeji. Informace je dostupná na webových stránkách Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního. „Součástí žádosti o dotace je čestné prohlášení o bezdlužnosti, která je podmínkou vyplacení,“ uvedl Robert Černý z odboru sociálních věcí a zdravotnictví Královéhradeckého kraje.

Zákon o veřejných zakázkách jasně stanoví pravidla vyplacení dotací,“ vysvětlil dále Robert Černý. Podle jeho slov si úředníci Krajského úřadu ověří, zda sdružení splňuje podmínky pro vyplacení financí, dříve než bude uzavřena smlouva o poskytnutí dotace. „Dále si pohlídáme, aby vyplacené peníze byly použity na schválené účely provozu a nikoliv na platby pokut, penále nebo podobných pohledávek organizace,“ ujistil Černý.

Věřitelkou organizace je například Halina Sehnoutková. Radomír Rais ji vloni propustil z pozice ředitelky rychnovského azylového zařízení. Pravomocný rozsudek Krajského soudu Hradec Králové z dubna 2010 uvádí, že její pracovní poměr byl zrušen neprávoplatně a tedy stále trvá. Vzhledem k tomu jsou Emauzy ČR povinny uhradit Sehnoutkové náklady řízení a v současné době je také podána žaloba o náhradu ušlé mzdy včetně úroků z prodlení. „Zaměstnavatel za mne nyní nehradí zdravotní ani sociální pojištění, nemám nárok ani na podporu v nezaměstnanosti, protože z evidence Úřadu práce jsem vyřazena. V současnosti jsem onemocněla a díky zaměstnavateli, který mne nepřihlásil na OSSZ, nemohu mít ani nemocenskou,“ hovořila Sehnoutková.


Bez komentáře


Statutární zástupce sdružení Radomír Rais se k problematice hospodaření prostředků organizace tradičně odmítá vyjádřit (stejně tak tentokrát) a rovněž pro jeho podřízené je vydáno informační embargo.


Barikády před bezdomovci


Při poslední příležitosti uvedl, že provoz zařízení se sdružení chystá financovat z vlastních zdrojů a uvažuje o sjednání úvěru. Dosavadní žádosti o dotace pro rok 2010 byly totiž zamítnuty. Radomír Rais to vysvětloval chybou na straně řady úředníků: „Všechno začalo pochybením jednoho úředníka na Krajském úřadě Královehradeckého kraje a pokračuje podporováním pochybení jiného úředníka sociálního odboru Městského úřadu v Rychnově nad Kněžnou. Kolik ještě takových úředníků bude stavět barikády před bezdomovci?“ ptá se Rais.

Úředníci nejsou jediní, koho viní Rais z neúspěchů sdružení při žádání o finanční prostředky pro poskytování sociálních služeb.
„Byla jsem u výslechu, poněvadž Radomír Rais na mne podal trestní oznámení z těchto důvodů,“ řekla Hana Bláhová, bývalá předsedkyně sdružení.
Emauzy ČR.


Ze státních peněz


„Organizaci Emauzy ČR byla pro sociální službu azylového domu v Rychnově nad Kněžnou na základě rozhodnutí dotační komise MPSV přidělena dotace ze státního rozpočtu, a to ve výši 530 000 Kč. ského a katastrálního. Tato částka odpovídá 85% požadavku na mzdové náklady pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách za období leden až květen 2010,“ uvedla Adéla Tomíčková z oddělení styku s veřejností MPSV.
K udělení dotace došlo i přes to, že původně byla zamítnuta pro nesplnění podmínek pro zařazení sociální služby do jednotlivých programů, jak v dubnu informovala mluvčí MPSV Štěpánka Filipová. Organizace totiž podala svou žádost do programu podpory B, sociální služby s nadregionální a celostátní působností.