Módní přehlídka vozíčkářů aneb Elegance bez bariér odstartovala prvním ročníkem, který se konal začátkem února roku 2013. Hlavním posláním této akce bylo získat dostatek finančních prostředků pro Jiřího Šimůnka, který trpí svalovou dystrofií, která postihuje z 99,9% převážně chlapce, a téměř všechny děti ztrácí schopnost chůze mezi 7. až 12. rokem života. Charakteristikou pro toto onemocnění je svalová ochablost, která postihuje nejdříve nohy a pánevní svalstvo, později se rozšiřuje na horní končetiny, krk a dýchací cesty. Onemocnění je neléčitelné.

Letos podpoří Elegance bez bariér rodinu Hermanových z Vysokého Mýta, která kromě čtyř dcer vychovává i nejmladšího syna Davídka. Narodil se jako zdravé dítě, ale krátce po narození prodělal zástavu srdce, krvácení z horních cest dýchacích a vzhledem k nedostatku kyslíku zněla diagnóza neúprosně – dětská mozková obrna, spastická diparéza. Po intenzivní rehabilitaci není ve třech letech schopen chůze, samostatného stravování a i ve všech ostatních činnostech je potřeba dopomoci druhé osoby.

David potřebuje celodenní péči, proto matka nemůže chodit do zaměstnání. Největší zlepšení zdravotního stavu je po absolvování speciální léčebné terapie KLIM THERAPY v Sanatoriích Klimkovice, kterou nehradí zdravotní pojišťovna. Získané prostředky budou použity na tuto terapii.

Dana Ehlová